Skip to main content

IRAK/USA: Anklagelser om övergrepp i Irak måste utredas

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2010 12:57 CEST

- Vi har ännu inte haft möjlighet att i detalj studerade uppgifterna som läckts ut, men de förstärker vår oro över att de amerikanska myndigheterna begick ett allvarligt brott mot folkrätten när de utan vidare överlämnade tusentals fångar till de irakiska säkerhetsstyrkorna. Detta trots att de var medvetna om den chockerande utbredningen av tortyr och andra övergrepp mot fångar, säger Malcolm Smart, Amnesty Internationals chef för Mellanöstern och Nordafrika. 

De nya avslöjandena överensstämmer mycket väl med den rapport som Amnesty publicerade i september i år, New Order, Same Abuses: Unlawful Detentions and Torture in Iraq. Amnesty redogör i rapporten för de irakiska säkerhetsstyrkornas omfattande tortyr och misshandel av fångar. Övergrepp som begåtts med total straffrihet. 

Tusentals fångar, som hållits i amerikansk fångenskap i Irak, överlämnades till irakiska säkerhetsstyrkor under en period från början av 2009 till juli 2010. Avtalet mellan USA och Irak innehöll inga villkor om korrekt behandling av fångar eller skydd av deras mänskliga rättigheter. 

- Dessa dokument (som läckts av Wikileaks) verkar ge ytterligare bevis för att de amerikanska myndigheterna varit väl medvetna om de systematiska övergreppen under många år. Trots det överlämnades tusentals fångar som gripits av USA till de irakiska säkerhetsstyrkorna, säger Malcolm Smart. 

USA har anslutit sig till FN:s konvention mot tortyr, vilken uttryckligen förbjuder stater att själva använda tortyr men även förbjuder överlämning av fångar till andra staters myndigheter om det finns risk för tortyr.

- USA har inte levt upp till dessa krav i Irak, trots mängden av bevis som har presenterats av olika källor som visar att irakiska styrkor använder tortyr i stor omfattning och att detta görs utan risk för rättsliga påföljder, Informationen som finns i dokumenten understryker behovet av att den irakiska regeringen vidtar konkreta åtgärder för att stoppa tortyren. Tortyren kan bara stoppas om de som gjort sig skyldiga till tortyr och övergrepp ställs inför rätta - oavsett hur hög rang de har.

Amnesty fortsätter även sin kampanj med krav på USA att de skyldiga ska ställas till svars för den tortyr som den amerikanska militären utsatte fångar för i Irak, bland annat i det ökända Abu Ghraibfängelset.