Skip to main content

​Irak: Vårdslös vapenhandel bakom IS övergrepp

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2015 01:01 CET

Decennier av dåligt reglerade vapenflöden in i Irak liksom slapphänta kontroller på marken har försett den väpnade grupp som kallar sig själv för Islamiska staten (IS) med en stor och dödlig vapenarsenal som används för att begå krigsbrott och brott mot mänskligheten i Irak och Syrien. Det säger Amnesty i en ny rapport.

Taking Stock: The arming of Islamic State visar genom expertanalyser av tusentals bilder och videofilmer hur IS-krigare använder vapen - mestadels plundrade från irakiska militärförråd - som har tillverkats och designats i ett stort antal länder, bland annat Ryssland, Kina, USA och EU-länder.

- Den omfattande och varierade vapenarsenal som används av den väpnade grupp som kallar sig själv för den Islamiska staten är ett skolboksexempel på hur vårdslös vapenhandel spär på övergrepp i en enorm skala, säger Patrick Wilcken, utredare på Amnesty International.

- Undermålig reglering och bristfällig övervakning av den enorma mängden vapen som har strömmat in i Irak har pågått under decennier och har givit IS och andra väpnade grupper en guldgruva med tidigare inte skådad tillgång till vapen.

Efter att ha tagit kontroll över Mosul, Iraks näst största stad, i juni 2014 kom IS-krigare över internationellt tillverkade vapen vapen från irakiska lager. Bland dessa fanns bland annat USA-tillverkade vapen och militärfordon, vilka den väpnade gruppen använde för att ta kontrollen över andra delar av landet, vilket fick förödande konsekvenser för civilbefolkningen i områdena.

Den stora bredden av vapentyper som IS har kommit över har gjort det möjligt för gruppen att genomföra en fruktansvärd våg av övergrepp. Summariska avrättningar, våldtäkter, tortyr, bortföranden och gisslantagningar - ofta utförda under vapenhot - har tvingat hundratusentals människor på flykt.

Enorm vapenarsenal

Omfattningen av IS vapenarsenal återspeglar decennier av oansvariga vapenöverföringar till Irak. Detta har uppstått genom flera försummelser då det kommer till att hantera vapenimporten och få till stånd en tillsynsmekanism för att undvika att vapnen kommer i fel händer under den USA-ledda ockupationen av Irak 2003. Även släpphänta kontroller över de militära förråden liksom korruption bland de efterföljande irakiska regeringarna har bidragit till problemet.

Rapporten belyser Iraks långa historia av spridning av vapen, och den komplexa leverantörskedja som med största sannolikhet har gjort att några av de senaste vapnen har hamnat i IS händer.

Under kriget mellan Iran och Irak ökade Iraks vapenlager kraftigt, då minst 34 länder försåg Irak med vapen - samtidigt som 28 av dessa stater också försörjde Iran med vapen. Efter att Irak invaderade Kuwait 1990 gjorde ett vapenembargo från FN att importen minskade fram till 2003, då landet återigen översvämmades vapen. Många av de här vapnen blev aldrig säkrade och inventerade av de USA-ledda koalitonsstyrkorna och de återuppbyggda irakiska styrkorna och hundratusentals vapen försvann och saknas fortfarande.

Mer nutida försök att bygga upp och återupprusta den irakiska armén har återigen skapat stora vapenflöden in i Irak. 2014 hade USA levererat handeldvapen och ammunition till ett värde av över 500 miljoner dollar till den irakiska regeringen.

Att motverka spridning av vapen

Stater kan lära sig av misstagen i det förflutna och omgående vidta åtgärder för att stävja en framtida spridning av vapen i Irak, Syrien och andra instabila länder i regionen.

Amnesty uppmanar alla stater att införa ett totalt vapenembargo mot de syriska regeringsstyrkorna, liksom mot de väpnade grupper inom oppositionen som medverkar till att begå krigsbrott, brott mot mänskligheten och andra allvarliga människorättskränkningar.

Vapenexport till Irak bör också enbart kunna ske efter strikta riskanalyser, där militärer och poliser måste visa att de på ett stringent och konsekvent sätt visar att de respekterar internationell humanitär rätt, samt att de innehar de nödvändiga kontrollmekanismer som krävs för att garantera att vapnen inte sprids till väpnade grupper.

Dessutom måste de stater som funderar på vapentransaktioner till de väpnade styrkorna i Irak först investera i kontroller före och efter leveransen, utbildning samt övervakning som möter de internationella riktlinjerna för den aktuella typen av vapen.

Alla stater som inte redan har gjort det bör ansluta sig till eller ratificera det globala vapenhandelsavtalet (Arms Trade Treaty, ATT) omedelbart. Ett av avtalets syften är att "förhindra och utrota den illegala handeln med konventionella vapen och förhindra att de avleds". Avtalet innehåller också bestämmelser som syftar till att förhindra vapenöverföringar där det finns en överhängande risk att de kan användas för allvarliga brott mot internationell människorättslagstiftning eller humanitär rätt.

- Arvet efter vapenspridningen i Irak och den omgivande regionen har redan förstört liv och levebröd för miljontals människor och utgör ett pågående hot. Konsekvenserna av vårdslösa vapenöverföringar till Irak och Syrien och det efterföljande övertagandet av vapnen av IS måste bli en väckarklocka för vapenexportörer världen över, säger Patrick Wilcken. 

Bifogade filer

PDF-dokument