Skip to main content

IRAKISKA KURDISTAN: Positiv reaktion på Amnestys rapport

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 15:49 CEST

Idag på morgonen träffade Amnesty premiärminister Nechirvan Barzani, i
staden Erbil, för att diskutera människorättssituationen i den kurdiska
regionen i norra Irak.


Premiärministern berättade att han själv hade läst den rapport som Amnesty
publicerade den 14 april, och att han gett instruktioner om att Amnestys
rekommendationer skulle delges fångvårdsmyndigheter och
regeringsdepartement.

- Vid mötet försäkrade premiärminister Barzani att han skulle se till att
Asayish och andra delar av säkerhetstjänsten som kritiseras i Amnestys
rapport, ska ställas till svars för sina handlingar, säger Malcolm Smart,
chef för Amnestys Mellanösternavdelning.

Premiärministern berättade att man förberedde en ny lag som innebär att
säkerhetsstyrkorna, Asayish, kommer att göras ansvariga inför
ministerrådet.

Amnestys rapport tar även upp de allvarliga problemen med hedersrelaterat
våld i den kurdiska regionen och Barzani sa att han och hans regering var
fast beslutsamma att sätta stopp för så kallade hedersbrott och att se
till att kvinnor erbjuds ett effektivt skydd även mot våld inom familjen.

- Den kurdiska regionen har gjort framsteg de senaste åren när det gäller
mänskliga rättigheter, säger Malcolm Smart. Bland annat har man vidtagit
konkreta åtgärder för att förhindra våld mot kvinnor, vilket är glädjande.
Vi betonade dock vikten av att kvinnliga människorättsförsvarare också
finns med på alla nivåer i framtagandet av riktlinjer och genomförandet av
åtgärder för att stoppa våld och diskriminering och förbättra
levnadsvillkoren för kvinnor och flickor.

Amnestys besök i den kurdiska regionen genomfördes för att följa upp förra
veckans rapport, Hope and Fear: Human rights in the Kurdistan Region of
Iraq.

I rapporten tar Amnesty upp positiva aspekter som att hundratals politiska
fångar frigavs under 2008, och att juridiska reformer angående kvinnors
rättigheter och utökad pressfrihet har genomförts. Amnesty uttrycker dock
stark oro över de allvarliga övergrepp som begås av Asayish och andra
säkerhetsstyrkor och kräver att dessa ställs till svars för sina
handlingar

Läs rapporten
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE14/006/2009/en

Elisabeth Löfgren
pressekreterare

Press Officer
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto:elisabeth.lofgren@amnesty.se