Skip to main content

IRAN

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2006 08:37 CET

Alarmerande antal avrättningar

Amnesty fruktar att flera dödsdömda politiska fångar kommer att avrättas i Iran inom en nära framtid. Kritiken är skarp mot landets regering som låter antalet avrättningar ligga på en fortsatt alarmerande nivå och som inte sätter stopp för att barn döms till döden och avrättas.
Amnesty har kännedom om att 94 avrättningar ägde rum i Iran under 2005, men det verkliga antalet är sannolikt betydligt högre. Hittills i år rapporteras så många som 26 personer ha avrättats. De flesta av offren var dömda för mord och liknande brott, men en av dem var den politiske fången och Mujahedin-medlemmen Hojjat Zamani. Han avvisades från Tyskland till Iran 2003. Året därpå dömdes han till döden för att ha medverkat vid ett bombattentat i Iran 1988, då tre personer miste livet. Den 7 februari i år fördes han från sin fängelsecell till den plats där han avrättades.

Avrättningen av Hojjat Zamani har ökat oron att fler politiska fångar riskerar att avrättas mycket snart. Enligt obekräftade uppgifter som cirkulerat sedan början av februari har ett antal politiska och andra dödsdömda fångar fått höra av fängelsepersonal att de kommer att avrättas om frågan om Iran och dess atomenergiprogram kommer upp för behandling i FN:s säkerhetsråd. Det sägs att detta även inkluderar medlemmar av det i Iran otillåtna oppositionspartiet Mujahedin (PMOI). Det nationella rådet för motstånd i Iran, i vilket Mujahedin ingår, var år 2002 källan till uppgifterna om att Iran har ett atomenergiprogram. Bland de som befaras leva under omedelbart hot om avrättning är flera Mujahedin-medlemmar liksom åtminstone två iranska arabiska män som gripits och dömts till döden efter att i november 2005 ha deltagit i regimkritiska demonstrationer i staden Ahwaz.

Amnesty riktar också mycket stark kritik mot att Iran nyligen har dömt en ung man till döden trots att denne var under 18 år när det aktuella brottet ska ha begåtts. Det strider mot landets åtaganden enligt FN:s barnkonvention och FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. Trots det folkrättsliga förbudet mot dödsstraff för minderåriga som begått brott, har Amnesty uppgifter om att Iran genomfört
18 sådana avrättningar sedan 1990 och att åtminstone åtta av dessa ägde rum 2005.

Amnesty motsätter sig dödsstraffet under alla omständigheter och betraktar det som den yttersta kränkningen av en människas rätt till liv. Iranska myndigheter uppmanas därför omedelbart att införa ett moratorium för dödsstraffet och att respektera landets folkrättsliga skyldigheter att inte avrätta någon person som dömts till döden för ett brott som ska ha begåtts innan 18 års ålder.


Maria Bexelius