Skip to main content

IRAN En skönmålning av människorättsläget

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2010 20:30 CET

Den iranska regeringens bedömning av läget för de mänskliga rättigheterna i Iran är minst sagt förvanskad, säger Amnesty i ett uttalande efter att ha analyserat Irans rapport till FN:s råd för mänskliga rättigheter.

Amnesty har lämnat in en "skuggrapport" till FN:s arbetsgrupp som ska granska människorättssituationen i Iran, den 15 februari. När rapporten från Iran behandlas har övriga medlemsstater i FN möjlighet att ställa frågor och ge rekommendationer till de iranska regeringsrepresentanterna. Den iranska regeringen får sedan svara på om de avser att följa några av rekommendationerna.

- De iranska myndigheterna verkar antingen ha förlorat kontakten med verkligheten eller också är de ovilliga att erkänna hur det verkligen står till. Enligt regeringens rapport pågår det inte någon kris vad gäller mänskliga rättigheter i landet utan den kritik som framförs påstås bara ha politiska motiv, säger  Hadj Sahraoui, biträdande chef för Amnestys Mellanösternavdelning. - FN:s medlemsstater måste verkligen titta på vad som händer i Iran idag, massarresteringar och fängslanden, misshandel av fredliga demonstranter, tortyr och dödsfall i häkten och fängelser, skenrättegångar och avrättningar av politiska fångar. Missriktad solidaritet med Iran får inte stå i vägen för krav på att landet måste leva upp till sina åtagande vad gäller mänskliga rättigheter. 

Enligt den iranska regeringens rapport är det förbjudet att använda tortyr för att tvinga fram "bekännelser", men verkligheten ser helt annorlunda ut. Tortyr och misshandel är mycket utbrett just med syftet att tvinga fram bekännelser. Tv-sändningar från skenrättegångar som har genomförts i Teheran visar upp utmärglade fångar som ber om ursäkt och tydligt visar tecken på att de har tvingats göra avbön. 

Det iranska rättssystemet är tvärtemot vad regeringen påstår, inte alls oberoende. Särskilt inte när det gäller "känsliga" fall där den politiska inblandningen är stor. Diskrimineringen av kvinnor finns på alla nivåer. Det finns inga kvinnor på höga beslutsfattande poster. En kvinnas vittnesmål är bara värt hälften av en mans och om hon skadas eller dödas är kompensationen bara hälften. 

Amnesty kritiserar i sin rapport Iran för att inte samarbeta vare sig med människorättsorganisationer eller med FN:s människorättsexperter. Både människorättsorganisationer och FN-experter hindras från att resa in i Iran. Amnesty har, trots regelbundna förfrågningar, inte tillåtits att besöka landet en enda gång sedan april 1979, för att göra egna utredningar om mänskliga rättigheter.

Flera lagförslag som skulle kunna innebära vissa förbättringar vad gäller mänskliga rättigheter, bland annat juridiska reformer om skulle minska antalet dödsdomar mot minderåriga,  har blivit liggande i åratal i det iranska parlamentet, Majlis, utan att beslut har fattats.

Läs Amnesty "skuggrapport" till FN om människorättssituationen i Iran.

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/021/2010/en


Elisabeth Löfgrenpressekreterare
Press Officer-----------------------------Amnesty InternationalSwedish sectionBox 4719116 92 StockholmPhone: +46 (0)8-729 02 20mobile: + 46 (0)70-433 09 16Fax: +46 (0)8-729 02 01http://www.amnesty.semailto:elisabeth.lofgren@amnesty.se