Skip to main content

ISRAEL/DE OCKUPERADE OMRÅDENA: Stormningen ökar våldsspiralen

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2006 17:25 CET

De israeliska säkerhetsstyrkornas stormning av fängelset i Jeriko, som
står under palestinska myndighetens kontroll, är mycket oroande, anser
Amnesty. Enligt uppgift har israelerna hotat döda fångarna om de inte
överlämnar sig frivilligt.

Bland fångarna finns PFLP-ledaren Ahmad Saadat och fyra andra palestinier
som har suttit i fängelset sedan 2002 trots ett domstolsbeslut att de
skulle släppas. De har hållits kvar i fängelset under övervakning av
brittiska och amerikanska observatörer, efter en uppgörelse mellan Israel,
den palestinska myndigheten, Storbritannien och USA.

Israeliska säkerhetsstyrkor omringade fängelset sedan de brittiska och
amerikanska observatörerna hade lämnat området. Delar av fängelsemuren och
byggnaden förstördes av bulldozers och i megafoner uppmanades fångarna att
överlämna sig. Enligt uppgift dödades en vakt och en av fångarna när
soldaterna stormade fängelset. Israeliska myndigheter har meddelat att
syftet med stormningen var att arrestera Ahmad Saadat och hans medfångar
för att förhindra att de frigavs av den palestinska myndigheten.

Genom uppgörelsen har USA och Storbritannien har medverkat till att hålla
fångarna kvar i fängelset under dessa fyra år trots att domstolen hade
beslutat om deras frigivning. När observatörerna plötsligt lämnade
fängelset i morse ledde det till den allvarliga situation som vi nu
bevittnar och risken är stor för ökat våld och vedergällningsattacker från
väpnade palestinska grupper.

Amnesty lägger ansvaret för fångarnas och fängelsepersonalens säkerhet i
Jerikofängelset på de israeliska myndigheterna. Organisationen uppmanar
återigen de israeliska myndigheterna att upphöra med utomrättsliga
avrättningar och oproportionerlig användning av dödligt våld.
Elisabeth Löfgren

pressekreterare
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto: elisabeth.lofgren@amnesty.se