Skip to main content

ISRAEL/GAZA: Blockaden omöjliggör ett rimligt liv för palestinierna

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2010 08:50 CET

Den israeliska blockaden mot Gaza måste hävas. Den utestänger 1,4 miljoner palestiner från kontakt med omvärlden och har en förödande inverkan på palestiniernas dagliga liv, säger Amnesty i en rapport på måndagen.

- Israel hävdar att den pågående blockaden mot Gaza, som har varit i kraft sedan juni 2007, är ett svar på de urskillningslösa raketattacker som väpnade palestinska grupper har riktat mot södra Israel. Men i praktiken är det inte de väpnade grupperna som är måltavla för Israels blockad utan hela Gazas befolkning som straffas, genom att införsel av mat, mediciner, byggmaterial och undervisningsmaterial stoppas, säger Malcolm Smart, chef för Amnestys Mellanösternavdelning.

- Enligt folkrätten är blockaden en kollektiv bestraffning som omedelbart måste upphöra. 

I egenskap av ockupationsmakt har Israel en skyldighet, enligt internationella rättsregler, att garantera invånarna i Gaza deras grundläggande behov som rätten till; hälsa, utbildning, mat och adekvat bostad.

Under operationen "Gjutet bly" mellan den 27 december 2008 - 18 januari 2009, dödades 13 israeler, varav tre civila från södra Israel och ett dussintal skadades av palestinsk raketbeskjutning. I Gaza, förstörde israeliska attacker, civila byggnader och infrastruktur, bland annat sjukhus, skolor, vatten- och elsystem. Tusentals palestinska hem förstördes helt eller delvis. Det beräknas att 280 av Gazas 641 skolor blev skadade och 18 helt förstörda. Mer än hälften av Gazas befolkning är under 18 år. Skadorna på skolor och Israels blockad är förödande för deras möjlighet till utbildning.

Sjukhus har också drabbats allvarligt av den militära offensiven och blockaden. Lastbilar med medicinsk utrustning från WHO har gång på gång stoppats, utan förklaring, av de israeliska myndigheterna. 

Patienter med allvarliga sjukdomar kan inte få vård i Gaza och de hindras eller fördröjs fortfarande, av de israeliska myndigheterna, att ta sig ut från Gaza - sedan gränsövergångar har stängts in och ut från Gaza måste patienter begära tillstånd och sådana beviljas sällan. Den 1 november, 2009, dog trebarnspappan Samir al-Nadim efter att hans tillstånd att få resa ut ur Gaza, för en nödvändig hjärtoperation, hade fördröjts i 22 dagar.  

Ett år efter den militära offensiven lever många palestinier fortfarande i provisoriska bostäder. Arbetslösheten ökar kraftigt eftersom många företag inte får några varor eller utrustning på grund av blockaden. Enligt beräkningar från FN var arbetslösheten 40 procent i december förra året.

Läs rapporten: Suffocating: The Gaza Strip under Israeli blockade http://www2.amnesty.se/externt/aiglobal.nsf/(sidor)/A442E0824EC57B9BC12576AD006EC834/$file/Gaza%20Blockade%20en.pdf

Elisabeth Löfgren
pressekreterare

Press Officer
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto:elisabeth.lofgren@amnesty.se