Skip to main content

Israel/Gaza: Otillräcklig utredning av påstådda krigsförbrytelser

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2010 08:25 CET

Den israeliska regeringens utredning av militärens agerande under Gazakonflikten för drygt ett år sedan är helt otillräcklig, säger Amnesty i ett uttalande. Avgörande frågor om hur attackerna, som dödade hundratals och ledde till att tusentals förlorade sina hem, utfördes behandlas inte på ett trovärdigt sätt i Israels rapport till FN:s generalsekreterare, Ban Ki-moon.

- Israels utredning lever inte upp till internationella krav på oberoende, opartiskhet, transparens, snabbhet och effektivitet, säger Malcolm Smart, chef för Amnestys Mellanösternavdelning.
- Att den israeliska militären utreder sig själv kan på intet sätt vara tillräckligt för att få fram sanningen och garantera rättvisa för offren.

I den 49-sidiga rapporten, som publicerades den 29 januari, sägs att Israel har startat utredningar om 150 incidenter där det finns anklagelser om att den israeliska armén har brutit mot krigets lagar, under operationen "Gjutet bly"- Under konflikten dödades cirka 1 400 palestinier och 13 israeler.

Bland de frågor som utreds på ett otillfredsställande sätt är militärens användning av vit fosfor i tätbefolkade områden. Attackerna mot FN-byggnader och andra civila byggnader och infrastruktur, samt direkta attacker mot civila palestinier och även ambulanspersonal har heller inte utretts ordentligt av Israel. FN, Amnesty, andra människorättsorganisationer och media har rapporterat om sådana övergrepp.

- Det har framförts en mängd trovärdiga uppgifter om att den israeliska armén gjorde sig skyldig till brott mot internationell humanitär rätt under operation "Gjutet bly", attacker som ledde till att hundratals civila dödades och som förstörde tusentals hus och civil infrastruktur. Trots dessa uppgifter har de israeliska utredningarna, fram tills nu, endast lett till att en israelisk soldat har dömts, och han dömdes för att ha stulit ett kreditkort.

Slutsatserna måste bli att varken Israel och den palestinska sidan har förmåga eller viljan att genomföra utredningar som möter de kravs som ställdes av FN på oberoende och trovärdiga utredningar. Nu faller ansvaret på FN att se till att förövare hålls ansvariga och att offren får rättvisa. Säkerhetsrådet måste även överväga att överlämna denna fråga till den internationella brottmålsdomstolen och generalförsamlingen bör inrätta en fond för ersättning till de drabbade.

Läs hela uttalandet från Amnesty:
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/latest-israeli-response-gaza-investigations-totally-inadequate-20100202