Skip to main content

Israel och de ockuperade områdena

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2004 10:28 CEST

Diskriminering leder till splittrade familjer

- Efter 14 års äktenskap har min man och mina barns far, fråntagits rätten och sova i sitt hem, han får inte kyssa sina döttrar godnatt, han får inte ta hand om dem om de blir sjuka på natten. Vad är det för logik som tvingar familjer till detta helvete, säger Terry Bullata, en 38-årig palestinsk kvinna i Jerusalem.

Den 1 juli 2003 antog det israeliska parlamentet, Knesset, "Lagen om medborgarskap och inresa i Israel". Denna lag innebär att israeliska medborgare som är gifta med palestinier från de ockuperade områdena inte tillåts leva tillsammans i Israel.
I en rapport från Amnesty som släpps idag "Torn apart: Families split by discriminatory policies", uppmanar organisationen Israel att dra tillbaka lagen som förhindrar familjeåterförening och diskriminerar palestinier från Gaza och Västbanken och palestinska medborgare i Israel och israeler bosatta i Jerusalem som är gifta med palestinier. Enligt Amnesty leder lagen till att rasdiskriminering institutionaliseras och den innebär ett klart brott mot humanitär rätt och internationella fördrag om mänskliga rättigheter. Utan rätten till familjeåterförening, har dessa familjer två val. Antingen lever en av makarna illegalt med sin familj med ett konstant hot om att bli utvisad, eller också måste hela familjen lämna Israel.

- När jag vände mig till inrikesministeriet fick jag rådet att antingen skilja mig eller att flytta till Västbanken. Men jag älskar min man och han älskar mig, vi vill inte skilja oss och jag vill heller inte flytta mina barn till Västbanken, till kriget och osäkerheten, säger Salwa Abu Jaber, en 29-årig barnskötare från Umm-al Ghanam i norra Israel.

Israeliska regeringen försvarar lagen och säger att den har införts av "säkerhetsskäl", för att förhindra attacker från palestinier. Israeliska tjänstemän och ministrar har emellertid, gång på gång gjort uttalanden om att israeler med palestinskt ursprung utgör ett "demografiskt hot" mot staten Israels judiska karaktär, vilket tyder på att lagens främsta syfte är ett led i den medvetna strategin att begränsa antalet palestinier som tillåts leva i Israel och östra Jerusalem.

Lagen har inneburit att tusentals familjeåterföreningsärenden blivit liggande utan prövning. Innan lagen trädde i kraft fick åtskilliga familjer avslag på sin begäran att få leva tillsammans. Amnesty uppmanar de israeliska myndigheterna att skyndsamt återuppta handläggningen av ansökningar om familjeåterförening och att detta ska ske enligt en icke-diskriminerande princip, dessutom måste de som tidigare fått avslag på sin ansökan ha rätt att få veta skälen och begära en omprövning.

Läs rapporten.
http://web.amnesty.org/library/index/engmde150632004


Elisabeth Löfgren

pressekreterare

Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto: elisabeth.lofgren@amnesty.se