Skip to main content

Israel och de ockuperade områdena

Pressmeddelande   •   Jul 23, 2004 10:35 CEST

Knesset förlänger den diskriminerande medborgarrättslagen

Amnesty beklagar djupt att det israeliska parlamentet, Knesset, har fattat beslut om att förlänga "lagen om medborgarskap och inresa till Israel". En lag som hindrar tusentals palestinier från att få leva tillsammans med sina familjer.

- Israel åberopar "säkerhetsskäl" på falska grunder, i själva verket är detta en lag som institutionaliserar rasdiskriminering och bryter mot internationella rättsprinciper, säger Amnesty.

Knesset tog beslutet att förlänga lagen, som antogs 1 juli 2003, i ytterligare sex månader trots uppmaningen från Amnesty att upphäva lagen. I en rapport från den 13 juli beskriver Amnesty vilka katastrofala följder lagen har fått för israeler och palestinier med israeliskt medborgarskap som är gifta med palestinier från de ockuperade områdena. De tvingas leva åtskilda eller lämna landet.

Amnesty kräver att lagen upphävs en gång för alla, och att Israel upphör med diskriminering baserad på etnicitet och nationalitet. Argumentet att lagen behövs av säkerhetsskäl är inte hållbart. Det framgår i stället klart att detta är ett försök att begränsa antalet palestinska medborgare och palestinier bosatta i östra Jerusalem, och att lagen är en av flera som diskriminerar palestinier och israeliska araber.

Läs rapporten: "Torn apart: families split by discriminatory policies"

http://web.amnesty.org/library/index/engmde150632004


Elisabeth Löfgren

pressekreterare

Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto: elisabeth.lofgren@amnesty.se