Skip to main content

ISRAEL/USA: Vapenleveranserna måste stoppas

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 11:47 CEST

Avslöjandet att en stor leverans med krigsmateriel från USA har lastats av
i den israeliska hamnstaden Ashdod, 40 km från Gaza, väcker frågan om
USA:s president Barack Obama är redo att försöka stoppa vapenexport som
riskerar att leda till ytterligare attacker från Israel mot den
palestinska befolkningen.

Enligt uppgift lämnade ett tyskt lastfartyg USA den 20 december förra
året, en vecka innan Israel inledde attacken mot Gaza. Fartyget var lastat
med 989 containrar med krigsmateriel.
- Obamas administration borde ha stoppat denna leverans med vapen från
USA, både av juridiska och moraliska skäl. Det finns många och tydliga
bevis för hur vapen och krigsmaterial, av den typ som fanns i lasten,
användes av de israeliska styrkorna för att begå krigsförbrytelser. Att
genomföra ytterligare vapenleveranser under de omständigheter som råder
strider mot USA:s lagstiftning, säger Brian Wood, Amnestys expert gällande
vapenexport.

I kontakter med USA:s försvarshögkvarter, Pentagon, har Amnesty fått
bekräftat att hela leveransen av krigsmateriel lastades av i Ashdod den 22
mars. Talespersonen från Pentagon informerade om att leveransen var avsedd
att fylla på de amerikanska vapenlagren som i enlighet med avtal mellan
USA och Israel finns placerade i Israel. Krigsmateriel från dessa lager,
kan enligt avtalet, även överföras till den israeliska militären då det
anses nödvändigt.

Enligt en annan amerikansk tjänsteman pågår en intern utredning för att
klargöra om Israels använding av amerikanska vapen under konflikten i Gaza
stred mot amerikansk lagstiftning. Denna utredning är ännu inte slutförd.

- Amnesty uppmanar alla regeringar att omedelbart stoppa alla
vapenleveranser till Israel och till de palestinska grupperna så länge som
det föreligger risk för att dessa vapen används på ett sätt som allvarligt
bryter mot mänskliga rättigheter.

Mellan 2004 - 2008 var USA den i särklass största leverantören av vapen
till Israel. 2007 slöt den förra regeringen under president Bush ett
tioårigt avtal om militärt bistånd till Israel på 30 miljarder dollar.
Enligt en tjänsteman i den nya administrationen finns det idag inga planer
på att avtalet skulle brytas eller förändras.

När det tyska lastfartyget Wehr Elbe lämnade USA den 20 december 2008
skulle fartyget lämna lasten i den grekiska hamnen Navipe-Astakos. Den 12
januari, då fartyget närmade sig den grekiska hamnen, upphörde
radiokontakten. På grund av protester från grekiska fredsdemonstranter
gick aldrig fartyget in i hamn men kunde senare spåras utanför Sicilien
och Gibraltar en månad senare. Den 23 mars upptäcktes fartyget som då var
på väg från Ashdod där lasten hade lossats dagen innan. I kontraktet ingår
ytterligare två skeppslaster med ammunition och annan krigsmateriel, bland
annat vit fosfor. Denna frakt stoppades tillfälligt den 9 januari, men
enligt uppgift från den amerikanska militären försöker Pentagon hitta en
möjlighet att också leverera dessa skeppslaster.


Elisabeth Löfgren
pressekreterare