Skip to main content

JAMAICA: Amnesty välkomnar viktiga reformer men betonar betydelsen av verklig

Pressmeddelande   •   Jul 21, 2009 09:32 CEST

Amnesty välkomnar i en ny rapport de jamaicanska myndigheternas initiativ för att hantera landets säkerhetskris. Samtidigt understryker Amnesty att reformernas framgång måste mätas i antal räddade liv och personer hjälpta ur fattigdom.

Amnestys rapport "Public security reforms and human rights in Jamaica" granskar hur regimen ska komma till rätta med det djupt rotade våldet, allvarliga brott mot mänskliga rättigheter och straffriheten i Jamaica.

Siffrorna över våldsförbrytelser i Jamaica är extremt höga. Enligt polisens statistik mördades 1 611 personer i Jamaica 2008 - ur en befolkning på 2,7 miljoner. Merparten av offren bor i socialt utsatta områden i storstäderna. Under 2008 ökade antalet barn som är offer för våld markant. 94 barn dödades mot 70 år 2007.

Förra året sköts 224 personer till döds av polis i Jamaica. Polisen straffas sällan för dessa brott: ingen polis har dömts sedan 2006 och bara fyra poliser har fått en fällande dom under tioårsperioden 1999-2009, då 1 700 dödsskjutningar rapporterades.

- Utsikterna för Jamaica är fortfarande mörka, med skrämmande siffror över antalet dödade och nästan inga myndighetspersoner som ställs till svars för de allvarliga människorättskränkningar de begått, säger Kerrie Howard, biträdande chef för Amnestys Amerikaavdelning och fortsätter:
- Skillnaden nu är att vi äntligen ser initiativ som kan leda till verklig förändring.

Bland myndigheternas förslag finns planer på att reformera det jamaicanska polisväsendet och att modernisera rättssystemet för att få bukt med det utbredda våldet i landet. Dessa gäller bland annat initiativ för att förbättra poliskårens professionalism, ansvarstagande och pålitlighet.

Flera välkomna reformer har även lagts fram för att stärka rättsskyddet och motarbeta straffriheten.

- De jamaicanska myndigheterna har satt igång ett reformarbete som, om det implementerad korrekt och fullt ut, kan komma tillrätta med flera av de bidragande orsakerna till säkerhetskrisen och dramatiskt förbättra respekten för mänskliga rättigheter i landet, säger Kerrie Howard.


Läs rapporten i bifogad fil.


Författad av: Anna Wehlin, Amnesty Press och Media (praktikant)


Solveig Hauser
Vik. pressekreterare

Press Officer
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto:elisabeth.lofgren@amnesty.se