Skip to main content

JAPAN: Sexslavar från andra världskriget kräver kompensation och upprättelse

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 08:45 CEST

De kvinnor som utnyttjades som sexslavar, så kallade "sällskapsdamer" av Japan under andra världskriget väntar fortfarande på en offentlig ursäkt och att den japanska regeringen ska erkänna de fruktansvärda övergrepp som dessa 200 000 unga flickor och kvinnor utsattes för.

I en rapport som släpptes på fredagen presenterar Amnesty vittnesmål om den brutala behandling kvinnorna fick utstå. Av de kvinnor som överlevde övergreppen, har flera redan avlidit utan att ha fått upprättelse. De som fortfarande är i livet är nu äldre kvinnor som har fått sina liv förstörda och hela tiden nekats rättvisa.

Så länge dessa kvinnor inte får någon riktig upprättelse och kompensation är det en fortsatt aktuell fråga om mänskliga rättigheter, och inte något som kan förpassas till historien. Gottgörelse är inte bara en moralisk förpliktelse. Alla stater som har begått krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten, som i detta fall våldtäkter och utnyttjandet av kvinnor som sexslavar, har en juridisk skyldighet att kompensera offren för de lidanden de utsatts för.

Den japanska regeringen har i 60 års tid kommit med undanflykter, bland annat har man hävdat att våldtäkt inte räknades som en krigsförbrytelse förrän efter kriget, 1949. Detta argument klingar dock väldigt ihåligt, eftersom man under lång tid förnekade all inblandning i övergreppen, dessutom ansågs våldtäkt i väpnade konflikter definitivt om ett brott enligt internationell rätt under den tid som sexslaveriet förekom.

- Jag togs till Kina när jag var 16 år, berättar den nu 79-åriga Lee Ok-sun från Sydkorea. Flickorna var mellan 14-17 år och vi tvingades ta hand om 40-50 soldater varje dag. Det var omöjligt för oss att klara av så många på en dag, men när jag vägrade blev jag slagen, andra blev knivskurna. En del flickor blev sjuka och dog. Det var en plågsam tid...vi fick inte nog med mat eller sömn och jag klarade inte ens av att ta mitt liv. Det enda jag ville var att fly. Lee Ok-sun blev kvar i Kina i 58 år innan hon kunde återvända till Sydkorea.

- Vi vill att våra erfarenheter ska berättas vidare så att nästa generation och människor i andra länder ska få veta vad som hände med oss och att vi ska få rättvisa, säger Lola Pilar från Filippinerna . Den japanska regeringen måste erkänna vad de japanska soldaterna gjorde. Vi måste få en ursäkt och kompensation från den japanska regeringen.

Bakgrund

Begreppet "sällskapsdamer" eller "trösteskor" används för att beskriva de kvinnor som utnyttjades som sexslavar av Japan före och under andra världskriget. De kom från Filippinerna, Indonesien, Kina, Malaysia, Nederländerna Nord -och Sydkorea, Thailand, Vietnam och andra länder som ockuperades av Japan under andra världskriget. Övergreppen utfördes på särskilda "sällskapsstationer" som byggdes upp av de japanska myndigheterna på de platser där japanska soldater befann sig.

En del kvinnor kidnappades, andra såldes av utblottade föräldrar. Trots att det klart framgick att dessa kvinnor hade våldtagits, behandlades aldrig denna fråga i den krigsförbrytartribunal, som inrättades efter kriget, för att lagföra övergrepp som hade begåtts av japaner. De enda åtal som väcktes var i den holländska militärtribunalen i Indonesien, och då gällde det endast sexslaveri mot holländska kvinnor, liknande brott mot indonesiska kvinnor togs aldrig upp.

Förnedrade och utskämda har dessa kvinnor tigit i decennier ända tills början av 1990-talet, när den japanska regeringens inblandning i övergreppen avslöjades. Kvinnorna är svårt traumatiserade, många gifte sig aldrig eller kunde inte få barn på grund av de skador som de fick av de upprepade våldtäkterna.

Läs rapporten: "Still waiting after 60 years: Justice for Survivors of Japan's Military Sexual Slavery System".
http://news.amnesty.org/index/ENGASA220132005

Elisabeth Löfgren

pressekreterare
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto: elisabeth.lofgren@amnesty.se