Skip to main content

JORDANIEN Ny anti-teroristlag öppnar dörren för nya MR-brott

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 13:38 CET

Efter godkännande av kung 'Abdullah bin al- Hussein trädde Jordaniens nya anti-terroristlag i kraft den 1 november, trots den kritik som har framförts både från internationellt och nationellt håll om lagens vida tolkning.

Den nya lagen lever inte upp till internationella lagar om mänskliga rättigheter och definierar "terroristaktiviteter" på ett sätt som ger utrymme för att personer kan gripas och fängslas enbart på grund av att de fredligt har uttryckt kritik mot regeringen eller på annat sätt utnyttjat sin rätt till yttrandefrihet.

Kritik har bland annat framförts mot att lagen kriminaliserar "direkt eller indirekt stöd av aktioner eller finansiering av terrorism". Enligt lagen behöver dock inte den anklagade ha känt till eller syftat till att verksamheten eller finansieringen skulle användas för att stödja terrorism. Detta öppnar för möjligheten att en person, som i god tro har donerat pengar till välgörenhet, kan åtalas, om det visar sig att organisationen är en täckmantel för samröre med terrorism.

Den nya lagen ger även den allmänne åklagaren i säkerhetsdomstolen stora befogenheter att bevaka en misstänkt person, beordra husrannsakning, stoppa utbetalningar från bankkonton, införa reseförbud och även konfiskera pengar om det finns misstankar om samröre med terrorism. FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter i terroristbekämpning menar att sådana åtgärder är allvarliga inskränkningar av rätten till privatliv, att få röra sig fritt och att inte dömas ohörd.

Risken är stor att den nya lagen kan komma att användas för att straffa personer som framför fredlig kritik mot regeringen och att aktiviter som att anordna fredliga demonstrationer bedöms som terroristhandlingar. Om en mindre skada uppstår i samband med en demonstration kan detta rubriceras som "skada på infrastrukturen" eller att demonstration syftar till att "störa den allmänna ordningen" eller hota den allmänna säkerheten", samtliga definieras som terroristhandlingar i den nya lagen.

Lagens definition av terrorism gör inga kopplingar till internationella konventioner eller protokoll om terrorism. FN:s särskilde rapportör menar att nationella lagar mot terrorism ska följa säkerhetsrådets definition i resolution 1566 från år 2004 och att kriminella handlingar inte automatiskt kan hänföras till terrorism.

Amnesty uttrycker även oro över oklarheter vad gäller straffsatser i den nya lagen. Det står att terroristhandlingar kan straffas med livstid med hårt straffarbete "om inte ett hårdare straff finns i annan lagstiftning". Det finns ingen hänvisning till vilken eller vilka lagar som åsyftas men det öppnar upp för att personer kan dömas till döden. Amnesty motsätter sig dödsstraffet under alla omständigheter. När det gäller dödsstraffet förekommer dessutom i många länder tortyr för att tvinga fram bekännelser. Risken att den åtalade inte får en korrekt rättegång är också stor. I juli i år publicerade Amnesty en rapport om Jordanien: "Your confessions are ready for you to sign" - Detention and torture of political suspects.

Den nya lagen kommer att ge ökade befogenheter till underrättelseavdelningen som är ansvarig för internering och förhör av politiska eller "säkerhets" misstänkta och som är ökänd för att tortera sina fångar. Under senare år har mer än 100 fångar som ställts inför säkerhetsdomstolen hävdat att de torterades för att tvinga fram erkännanden. Domstolen har inte visat någon vilja att utreda dessa tortyranklagelser utan tvärtom i vissa fall använt dessa "erkännanden" som enda bevisning för fällande dom.

Amnesty uppmanar Jordanien att dra tillbaka terroristlagen eller att omformulera den så att den följer Jordaniens åtaganden enligt folkrätten. Organisationen upprepar även sin uppmaning till Jordanien att ratificera tilläggsprotokollet till FN:s konvention mot tortyr som innebär att oberoende experter får tillstånd att besöka alla de platser där fångar hålls.Läs rapporten:
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE160052006?open&of=ENG-JOR