Skip to main content

KAMBODJA:Domen mot Röda khemernas ökände fängelsechef måste följas av fler åtal

Pressmeddelande   •   Jul 26, 2010 16:04 CEST

Specialdomstolen som fällde den ökände fängelsechefen Kaing Guek Eav idag måste öka takten för att kunna åtala fler av dem som begått allvarliga brott under Röda khemerernas regim. Kaing Guek Eav, även känd som Duch, åtalades för brott mot mänskligheten och krigsbrott.

- Det är ett historiskt beslut att det första fallet som behandlas i den kambodjanska specialdomstolen får en fällande dom. Men det är bara ett första steg för att uppnå rättvisa för de nära två miljoner människor som miste sina liv i de fruktansvärda brott som begicks under Röda khmer regimens tid vid makten, säger Donna Guest, chef vid Amnesty Internationals Asienavdelning.

Idag dömde den specialdomstol, som inrättats med stöd av FN för att utreda förbrytelserna under Röda khemererna i Kambodja, fängelsechefen Kaing Guek Eav för brott mot mänskligheten och allvarliga brott mot Genèvekonventionerna. Han dömdes för att ha deltagit i massavrättningar, tortyr och andra allvarliga brott. Han kommer att avtjäna nitton år av ett straff på totalt 35 år.

Det var bara tolv personer som överlevde av de 14 000 individer som fängslades på Tuol Sleng, eller S-21, i Phnom Penh, centrum för Röda Khmerernas säkerhetstjänst som Kaing Guek Eav var chef för mellan 1975-1979. Övriga torterades till döds eller avrättades.

Amnesty International är kritiska till att endast några få av de andra ansvariga kommer att åtalas av specialdomstolen.

- Detta bryter mot specialdomstolens mandat att åtala dem som bär det yttersta ansvaret för de allvarliga brott som begicks under Röda khmerregimen, säger Donna Guest. Att enbart hitta fem eller tio personer som skall ha varit ansvariga för den kolossala mängden övergrepp som begicks ger inte folket i Kambodja den upprättelse de har rätt till enligt internationell lagstiftning.

Ett beslut om de fem personer som står under utredning i det andra målet som behandlas av domstolen, kommer att meddelas senare i år. Kaing Guek Eav som idag dömdes i det första målet finns också med under utredning i mål nummer två. De övriga brottsmisstänkta är flera ledande politiska företrädare för Röda khmererna: dåvarande statschefen Khieu Samphan, utrikesministern Ieng Sary, socialministern Ieng Thirith och Nuon Chea, en viktig kommunistledare känd under namnet "Broder nummer två".

Mål tre och fyra startades av specialdomstolens åklagare i september 2009, trots protester från den åklagare som företräder Kambodja i domstolen. I dessa två mål anklagas fem personer som varit ansvariga för fyrtio fall där det begåtts brott som mord, tortyr, olaga frihetsberövande, tvångsarbete och förföljelse. När dessa mål tillkännagavs av den internationella åklagaren vid domstolen meddelades att inga andra fall skulle tas upp av specialdomstolen.

- Att nå fram till fällande domar i de tredje och fjärde åtalen kan undergrävas av den politiska inblandningen från Kambodjas sida, ledande företrädare har öppet motsatt sig fler åtal, och genom motsättningarna mellan den internationella och den kambodjanska åklagaren, säger Donna Guest.

Amnesty International anser att det är viktigt att de båda utredande domarna vid specialdomstolen slutför sitt arbete med de åtal de startat, och att de ser över sitt arbete för att kunna uppnå vad de är utsedda att fullgöra under det mandat de har fått.

Amnesty International uppmanar också Kambodjas regering och FN att verka för att specialdomstolens arbete får leva vidare också efter den har fullgjort sitt åtagande, så att det nationella rättsystemet och rättssäkerheten i Kambodja stärks.

Läs mer:
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/cambodia-urged-follow-khmer-rouge-conviction-more-prosecutions-2010-07-26

--
Solveig Hauser
Vik. pressekreterare

Press Officer