Skip to main content

KAMBODJA: Myndigheterna måste stoppa vräkningar

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2009 13:09 CEST

Amnesty uppmanar myndigheterna i Kambodja att omedelbart stoppa
tvångsvräkningarna av de 60 familjer som hotas med vräkning i ett område
som kallas "Group 78", i centrala Phnom Penh. Runt 700 polis och militär
har enligt uppgift kallats in för att med tvång vräka dessa familjer från
sina hem.

De lokala myndigheterna i Phnom Penh utfärdade i april 2009 ett
slutgiltigt besked om vräkning, i strid med landets lagstiftning.
Familjerna har inte accepterat den kompensation de har erbjudits från
staten, eftersom de anser att den är orättvis och otillräcklig. Det område
de bor på är ett mycket attraktivt område mitt i de centrala delarna av
staden.

Vräkningarna måste stoppas innan den 17 juli.

Under förra veckan träffades myndighetspersoner och några av de boende i
området med syftet att få de tvångsvräkta familjerna att acceptera den
kompensation de erbjudits. En av drabbade som deltog i mötet beskriver det
som mycket hotfullt. Vice borgmästaren i Phnom Penh, som var med på
mötet, varnade att polis och militär skulle sättas in om familjerna inte
godtog villkoren de erbjudits. De boende i området tilläts inte tala under
mötet.

De vräkta familjerna har erbjudits fyra alternativ: 8 000 US dollar; 5 000
dollar och en liten jordlott; 1 500 dollar samt en liten jordlott med ett
litet hus i Trapeang Anchanh; eller en lägenhet i ett område de aldrig har
besökt. Trapeang Anchanh ligger 20 kilometer från det område de bor i
idag, och saknar nödvändiga bekvämligheter som vatten, elektricitet och
avlopp. Kostnaden att ta sig till och från arbetet är betydligt högre än
vad de tjänar under en dag.

Runt 20 familjer har accepterat kompensationen, men 60 familjer bor
fortfarande kvar i sina hem och kämpar för en rättvis uppgörelse.
Ytterligare 20 familjer som hyr sina bostäder i "Group 78" har inte
erbjudits någon form av kompensation och de hotas vräkas den 17 juli.

Solveig Hauser
Vik. pressekreterare

Press Officer
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto:elisabeth.lofgren@amnesty.se