Skip to main content

​Kenya: Flyktingar pressas att återvända till krigshärjat Somalia

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2016 22:15 CET

Dadaab är världens största flyktingläger, och består av fem olika läger. Över 280 000 människor bor där.

Två veckor innan flyktinglägret Dadaab i Kenya ska stängas utsätts somaliska flyktingar för starka påtryckningar från regeringsrepresentanter att återvända till Somalia - där de riskerar att skadas eller dödas i den pågående väpnade konflikten, det säger Amnesty International i en ny rapport.

I maj tillkännagav regeringen att den skulle stänga världens största flyktingläger, där bor det över 280 000 flyktingar - de flesta från Somalia. Ekonomiska och miljömässiga skäl, såväl som säkerheten, angavs som skäl plus bristen på stöd från det internationella samfundet. Sedan dess har regeringstjänstemän gjort uttalanden i media och besökt lägret - och hotat människor att de måste lämna lägret före dess att det stängs den 30 november 2016.

- Flyktingarna hamnar i en omöjlig situation. Kenyanska regeringstjäsntemän säger åt dem att de måste lämna lägret före månadsslutet, annars kommer de få lämna lägret ändå - utan någon som helst hjälp. Det här agerandet går helt emot den kenyanska regeringens garantier till det internationella samfundet att de skulle säkerställa att alla former av återvändande för flyktingarna skulle ske frivilligt - och utföras säkert och värdigt, det säger Michelle Kagari, chef vid Amnesty Internationals regionkontor i Östafrika, Afrikas Horn och den stora sjöregionen (Demokratiska republiken Kongo, Burundi och Rwanda).

Amnesty International besökte Dadaab i augusti 2016 och intervjuade 56 flyktingar individuellt och höll även fokusgruppsdiskussioner med 35 personer. De flesta flyktingar som Amnesty intervjuade sa att de hade enbart övervägt att lämna lägret på grund av hoten från de kenyanska regeringstjänstemännen.

- De (de kenyanska myndigheterna) tvingar oss till Somalia. De kom till vårt område med mikrofoner och sa: "Ni måste registrera er för att återvända till Somalia....om ni inte gör det nu måste ni gå till fots senare med era barn på ryggarna", det sa Hadi, som har levt i Dadaab de senaste 24 åren, till Amnesty International.

Hans vittnesmål bekräftades av Samira som har levt i lägret de senaste åtta åren.

- Folk tror att det lilla "återvändandepaketet" inte kommer att finnas kvar efter november och att det inte kommer att finnas några transporter....Folk flyttar eftersom de inte vill riskera att missa transporten och pengarna.

- Istället för att fokusera på att skicka tillbaka flyktingar till Somalia där de riskerar att utsättas för fortsatta människorättskränkningar borde det internationella samfundet samarbeta med Kenya för att säkerställa långvariga och hållbara lösningar. Det innebär fler platser för vidarebosättning för de mest sårbara flyktingarna, men det innebär också att Kenya ska garantera flyktingar deras rättigheter och att de finner sätt för att integrera dem i det kenyanska samhället utanför lägren - med fullt stöd från det internationella samfundet, säger Michelle Kagari.

BAKGRUND
När det gäller informationen till flyktingar har FN och frivilligorganisationer som möjliggör återvändandet från Dadaab till Somalia kraftigt underrapporterat om de risker som kopplas till den väpnade konflikten i Somalia. Ett exempel är från i augusti i år. När tusentals människor skulle genomgå en återvändandeprocess var UNHCR:s information om säkerhetsläget i Somalia daterad till december 2015, trots ökad osäkerhet sedan dess i många områden. FN och frivilligorganisationer arbetar just nu för att uppdatera sin information, men det är osäkert när den kommer att bli färdigställd och vilken detaljnivå den då kommer att ligga på.

Somalia, som just nu brottas med 1,1 miljoner internflyktingar, saknar dessutom de nödvändiga resurser som behövs för att hantera ett storskaligt återvändande från Dadaab. Det råder till exempel en desperat situation när det gäller husrum, hälsovård och utbildning.

Det finns över 500 000 flyktingar i Kenya, minst 330 000 av dem är från Somalia - varav 260 000 finns i lägret Dadaab. Kenya har fått begränsat stöd från det internationella samfundet. Den 31 oktober var UNHCR:s vädjan om bistånd för arbetet i Kenya finansieradtill 38%. Under 2015 blev totalt 5001 personer vidarebosatta från Kenya - över 3500 av dem kom till USA. Bara 671 särskilt utsatta flyktingar blev vidarebosatta inom EU under 2015.

De senaste åren har en serie attacker från Al-Shabaab såväl som en upplevd förbättrad säkerhetssituation i Somalia resulterat i ett ökat tryck från kenyanska myndigheter att förmå somaliska flyktingar att återvända.

Somalia har härjats av två decennier av konflikt. Strider mellan regeringsstyrkor som stöttas av trupper från Afrikanska Unionen och Al-Shabaabmiliser har resulterat i grava människorättskränkningar mot civila och har ödelagt infrastruktur och grundläggande samhällsservicefunktioner.

Länk till engelska pressmeddelandet finns här. Rapporten finns bifogad som pdf.

Amnesty International har avslöjat, dokumenterat och protesterat mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna sedan 1961. Våra brev tänder ljus av hopp för de orättvist fängslade. Våra påtryckningar och protester sätter press på skyldiga makthavare. Och det ger resultat.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, urgent actions och rapporter vi publicerar.

Bifogade filer

PDF-dokument