Skip to main content

KINA: En korrekt och oberoende utredning måste genomföras i Urumqi

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2009 08:58 CEST

Amnesty kräver idag att myndigheterna i Urumqi omedelbart tillsätter en
självständig och oberoende utredning angående rapporterna om att 140
människor dödats vid protester som utmynnade i våldsamheter på söndagen.

- De kinesiska myndigheterna måste ge fullständiga uppgifter kring antalet
döda och fängslade. De som fängslats efter att enbart ha använt sina
medborgerliga fri- och rättigheter fredligt måste omedelbart friges. En
öppen och grundlig undersökning måste genomföras och korrekta rättegångar
garanteras. Dessa måste följa internationell standard och dödsstraff får
inte utdömas, säger Roseann Rife, på Amnesty Internationals
Asienavdelning.

- Tragiska dödsfall har rapporterats och det är viktigt att en oberoende
utredning omedelbart tillsätts för att ställa de ansvariga för dödandet
inför rätta, fortsätter Roseann Rife. Våld och övergrepp kan aldrig
accepteras från någondera sida.

Amnesty kräver att myndigheterna respekterar sina åtaganden enligt
nationell och internationell rätt att skydda fredliga demontrationer.
Däremot får inte godtyckliga fängslanden, tortyr och misshandel i häkten
förekomma. Amnesty uppmanar också Kina att tillåta fri rapportering från
inhemsk och utländsk press, och att även oberoende observatörer tillåts
rapportera kring händelseutvecklingen i området.

Den statliga kinesiska nyhetsbyrån Xinhua, har rapporterat att polisen i
Urumqi, huvudstaden i Xinjiang, där över 8 miljoner uigurer bor, har
fängslat flera hundra personer som deltog i demonstrationerna. Bland dessa
finns fler än tio personer som anses vara ansvariga för att
demonstrationerna urartade, och det uppges att man letar efter ytterligare
runt 90 personer.

Protesterna rapporteras ha börjat med fredliga demonstrationer mot att
myndigheterna varit passiva efter ett våldsamt upplopp vid en fabrik i
Shaoguan, i Guangdong-provinsen, vilket resulterade i att två personer
dödades. Den 26 juni uppstod ett bråk mellan hundratals uigurer och
tusentals etniska Han-kineser vid en fabrik. Polisen har enligt uppgift
fängslat en man som blivit avskedad från samma fabrik, anklagad för att ha
spridit rykten som ska ha orsakat upploppet. Den officiella hållningen
till våldsamheterna i Guangdong har varit att införa ett totalförbud kring
rapporteringen runt konflikten, vilket inkluderar instruktioner till
internetsajter och diskussionsforum att ta bort all information kring
upploppet.

Förutom att hantera de senaste våldsamheterna, måste myndigheterna i Kina
ta tag i de bakomliggande orsakerna till konflikten. Sedan 1980-talet har
uigurerna systematiskt utsatts för omfattande människorättskränkningar.
Detta inkluderar godtyckliga gripanden och fängslanden, häkte i total
isolering, och allvarliga inskränkningar av såväl religiösa rättigheter
som kulturella och sociala rättigheter.

Politiken i området, vilket inkluderar begränsningar i användandet av det
uiguriska språket, allvarliga inskränkningar av religionsfriheten och ökad
inflyttning av etniska Han-kineser till området, bidrar till att
spänningarna mellan de etniska grupperna intensifieras. De kinesiska
myndigheterna har lanserat en aggressiv kampanj som har lett till
gripanden och godtyckliga fängslanden av tusentals uigurer. De har
anklagats för "terrorism, separatism och religiös extremism", trots att de
enbart fredligt utövat sina mänskliga rättigheter.