Skip to main content

KINA: ETT FÖRSTA STEG MOT ETT AVSKAFFANDE AV DÖDSSTRAFFET

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2005 15:45 CEST

Möjlighet att överklaga dödsstraff till högsta domstolen kan vara ett
första steg mot ett avskaffande

I samband den internationella dagen för avskaffandet av dödsstraffet, den
10 oktober, uppmanas Kina att påskynda processen för att avskaffa
dödsstraffet. Efter många påtryckningar från omvärlden har Kina sakta
börjat se över hanteringen av dödsstraffet i landet. Fortfarande är Kina
det land i världen som avrättar flest fångar.

I Kina avrättades minst 3000 fångar förra året, enligt Amnestys uppgifter,
och runt 6000 dömdes till döden. Det faktiska antalet befaras vara
betydligt högre. I mars förra året uppgav en framträdande politiker att
Kina avrättar runt 10 000 personer varje år.

En företrädare för Kinas högsta domstol, Wan E'xiang, meddelade den 27
september att man beslutat inrätta ett system för att tillåta en prövning
av dödsstraffsdomar i högre rättsinstans. Detta skulle, enligt landets
jurister, kunna minska antalet avrättningar med upp till 30 procent. Dessa
uppgifter kan vara svåra att bekräfta eftersom Kina hemlighåller antalet
dödsdömda och även hur många som avrättas varje år.

Amnesty välkomnar att det åter ska bli möjligt att överklaga
dödsstraffsdomar till högsta domstolen men betonar att detta inte
garanterar att rättegångarna kommer att leva upp till internationella
människorättsnormer.

Exempelvis avrättades en välbärgad affärsman, Liu Yong, i december 2003,
efter ett godkännande av högsta domstolen, trots misstankar om att han
torterats av polisen för att få fram ett erkännande. En lägre instans hade
tidigare omvandlat hans straff på grund av dessa anklagelser, men högsta
domstolen beslutade att ett erkännande under tortyr inte räckte för att
upphäva dödsstraffet.

Amnesty påpekar också att en förutsättning för att reformerna ska leda
till ett verkligt avskaffande är att ytterligare åtgärder vidtas, såsom en
fullständig öppenhet kring användandet av dödsstraff runt om i landet och
en faktisk minskning av antalet brott som leder till dödsstraff.

I dagsläget bestraffas runt 68 brott med döden i Kina. Dessa inkluderar
brott som skattesmitning, förskingring av statens egendom och mutbrott.
Kinesiska rättsexperter som arbetar mot dödsstraffet har föreslagit att
ekonomisk brottslighet ska undantas men detta krav har ännu inte
hörsammats.

Det finns ett stort missnöje bland allmänheten i Kina idag efter att
pressen har tagit upp ett flertal fall under de senaste månaderna där
personer har dömts i orättvisa rättegångar. Ett exempel är Nie Shubin, en
arbetare som avrättades för mord och våldtäkt 1995. Enligt rapporter ska
han ha erkänt under tortyr. I mars i år, erkände en annan fånge frivilligt
dessa brott i samband med en annan utredning, och han kunde ge en
detaljerad beskrivning av brottsplatsen.

För att kunna garantera att inte oskyldiga avrättas uppmanar Amnesty de
kinesiska myndigheterna att införa ett tillfälligt stopp av alla
avrättningar och att man på sikt slutgiltigt helt avskaffar dödsstraffet.

Ytterligare en aspekt av dödsstraffet är att det finns starka misstankar
om att organ från avrättade fångar används vid organtransplantationer.
Amnesty har inte kunnat belägga dessa rykten som framhåller att så stor
andel som 90 procent av alla organ som används vid transplantationer i
Kina kommer från avrättade fångar. Amnesty har under en längre tid
uppmanat Kina att upphöra med denna oetiska organhantering men ännu har
inga konkreta åtgärder vidtagits.


Författad av Solveig Hauser