Skip to main content

Kina: ett steg att minska antalet avrättningar?

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2004 15:11 CEST

Enligt ett uttalande från vice-ordföranden i Kinas högsta domstol kommer alla avkunnade dödsdomar i fortsättningen att få en ny prövning i högsta domstolen. I dag finns ingen offentlig statistik över antalet dödsdomar eller avrättningar som verkställs i Kina. Enligt en högt uppsatt kinesisk tjänsteman avrättas minst 10 000 varje år.

Rättegångar som leder till dödsdomar är i många fall mycket bristfälliga; "bekännelser" framtvingas under tortyr och används som bevis, och polisförhör genomförs ofta utan att den misstänkte har ett juridiskt biträde.

Möjligheterna att överklaga en dödsdom varierar. I stora delar av Kina sker en ny prövning med samma domare som dömde i första instans. - Under dessa omständigheter har det kinesiska rättssystemet ingen möjlighet att erbjuda en rättegång som lever upp till grundläggande internationella normer för personer som hotas av dödsstraff, säger Amnesty.

Reformen att hänvisa alla dödsdomar till högsta domstolen ska genomföras under den nuvarande rättsordningen som gäller fram till 2008 då Peking står som värd för de olympiska sommarspelen. Amnesty välkomnar beskedet från högsta domstolen. - Det är vår förhoppning att en grundlig granskning av mer kompetenta domare kommer att leda till en minskning av antalet dödsdomar och avrättningar.

Att samtliga dödsdomar nu kommer att prövas av högsta domstolen är dock ingen absolut garanti för att rättsprocessen blir mer säker,. I december faställde domstolen en dödsdom, som hade upphävts av en lägre instans, och gav order om omedelbar avrättning, trots att det fanns klara bevis för att bekännelsen hade framtvingats under tortyr.

Dödsstraff utdöms för en mängd brott i Kina, bland annat korruption och andra icke våldsrelaterade brott, vilket strider mot internationella normer och starkt har kritiserats av bland annat EU. Amnesty motsätter sig dödsstraffet i alla fall och uppmanar Kina att upphöra med avrättningar som ett första steg mot ett totalt avskaffande av dödsstraffet.

Elisabeth Löfgren

pressekreterare

Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto: elisabeth.lofgren@amnesty.se