Skip to main content

KINA Högsta domstolen ska pröva alla dödsdomar

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 14:13 CET

På tisdagen antogs en ny lag i Kina som innebär att högsta domstolen måste
se över alla dödsstraffsdomar. Amnesty välkomnar beslutet, men uppmanar de
kinesiska myndigheterna att avskaffa dödsstraffet helt.

Den nya lagstiftningen träder i kraft den första januari 2007, och innebär
att alla dödsstraffsdomar från distriktsdomstolarna måste ses över och
ratificeras av högsta domstolen.
"Den nya lagstiftningen kommer möjligtvis att öka rättssäkerheten för dem
som riskerar att dömas till döden, och den kommer kanske också att
innebära att antalet dödsdomar minskar", säger Amnesty i ett uttalande.
"Men det finns också en risk att den ytterligare kan befästa bruket av
dödsstraffet i Kina såvida den inte följs av andra steg, inklusive total
öppenhet om bruket av dödsstraff och att man minskar det antal brott som
bestraffas med döden".

Amnesty fruktar att de som riskerar att dömas till döden även efter
reformen kommer att förvägras rättegångar som följer de internationella
normerna. Anklagade i Kina får ofta inte tillgång till juridiska ombud och
de antas inte oskyldiga tills motsatsen bevisats. Politisk inblandning i
rättsväsendet är vanlig, och man använder inte sällan bevis som
framtvingats under tortyr.

Statistik om dödsdomar och avrättningar anses i Kina vara
statshemligheter. Amnesty uppmanar de kinesiska myndigheterna att
offentliggöra dessa siffor, för att lättare kunna utvärdera huruvida
reformen leder till en minskning i antalet avrättningar.

Runt 68 brott är belagda med dödsstraff i Kina, inklusive till exempel
skattebrott och förskingring. Kina är det land i världen som verkställer
flest avrättningar och som dömer flest människor till döden. Enligt
Amnesty avrättades minst 1 770 människor år 2005, och 3 900 dömdes till
döden, den verkliga siffran är sannolikt betydligt högre.

Jenny Sjöö Saers,
Amnesty Press och media (praktikant)