Skip to main content

KINA: Politisk fånge riskerar omedelbar avrättning

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2006 14:55 CEST

Ismail Semed, som tillhör den etniska minoriteten uigurerna från den
självstyrande Xinjiang Uigur-regionen, XUAR, i nordvästra Kina, har dömts
till döden efter politiska anklagelser. Nu startar Amnesty en kampanj för
att stoppa hans avrättning.

Ismail Semed fick sin dödsdom den 31 oktober 2005 för "försök till att
splittra moderlandet" och för andra anklagelser relaterade till innehav av
vapen och explosiva ämnen. Det finns risk att hans överklagan har
avslagits och då kan han redan ha avrättats. I Kina verkställs dödsstaffet
normalt så snart rättegången är avslutad. Men med tanke på att
anklagelserna mot Ismail Semed är av politisk natur bör hans dödsdom även
bli prövad i Kinas högsta domstol.

Enligt Uyghur Human Rights Project, UHRP, en människorättsorganisation med
säte i Washington, erkände Ismail Semed sig skyldig till anklagelserna
under förhören, men under rättegången förnekade han dem. Det är troligt
att hans första erkännande framtvingades genom tortyr.

Anklagelsen mot Ismail Semed om vapeninnehav tycks vara baserad på gamla
vittnesmål från andra uigurer, varav vissa rapporteras ha avrättats 1999.
Möjligheten finns att även deras uppgifter framtvingades genom tortyr.

Anklagelsen om "splittring av landet" baseras på andrahands-uppgifter om
att Ismail Semed var medlem i East Turkestan Islamic Movement, ETIM, och
deltog under ett av deras möten i Pakistan 1997. Både hans medlemskap och
deltagande i ETIM:s möte har ifrågasatts av andra medlemmar i
organisationen. ETIM klassas av Kina som en farlig terroristorganisation.

Under 1990-talet avtjänade Ismail Semed två fängelsestraff för deltagande
i demonstrationer i XUAR. Han flydde från Kina till Pakistan efter en
demonstration i Gulja i februari 1997. Enligt lokala källor utlöstes
demonstrationen av det växande förtrycket av uigursk kultur och religion.
Demonstrationen fick dock ett brutalt slut när kinesiska säkerhetsstyrkor
ingrep och dödade och skadade dussintals personer. Följande dag
protesterade tusentals människor ute på gatorna och flera hundra dog eller
skadades allvarligt.

Bakgrund:

Det politiska tillslaget mot de så kallade "tre onda krafterna", bestående
av "separatister, terrorister och religiösa extremister", i XUAR
fortsätter att resultera i allvarliga och utbredda kränkningar av
uigurernas mänskliga rättigheter. Många av dem har tvingats fly från Kina.
Situationen för dem har förvärrats sedan terrorattackerna i USA den 11
september 2001 eftersom Kina nu använder den internationella
förevändningen om "kriget mot terrorismen" för att rättfärdiga
repressionen i XUAR.

De senaste åren har Amnesty noterat att ett växande antal uigurer har
skickats tillbaka till Kina från dess grannländer, inklusive Pakistan. Det
finns bevis för att Kina har pressat dessa länder att med tvång skicka
tillbaka uigurer. Många har ställts inför rätta i bristfälliga
rättegångar, utsatts för tortyr och till och med dömts till döden och
avrättats.

Dödsstraffet i Kina har en vidträckt och godtycklig användning. Under 2004
uppskattade Amnesty att drygt 3 000 människor avrättades och 6 000 dömdes
till döden. De verkliga siffrorna, som klassas som ett "statshemlighet",
tros vara mycket högre. Med ett undantag är Xinjiang den enda platsen i
Kina där människor under de senaste åren har dömts till döden för
politiska brott.


Amnestys blixtaktion för Ismail Semed
http://www2.amnesty.se/uaonnet.nsf/senastezope/B0953BEB5FC94BD5C125714D0030F5B3?opendocument

Lisa Nordenhem, praktikant Amnesty Press och media