Skip to main content

Kina: Transpersoner tvingas utsätta sig för livsfarliga behandlingsmetoder

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2019 01:02 CEST

Transpersoner i Kina utför självkirurgi och köper farliga hormonpreparat på den svarta marknaden eftersom det är i princip omöjligt för dem att få tillgång till den sjukvård de är i desperat behov av, det kan Amnesty International konstatera i en ny rapport.

Rapporten “I need my parents’ consent to be myself - Barriers to gender-affirming treatments for transgender people in China” avslöjar att en utbredd diskriminering och stigmatisering, begränsad tillgång och brist på information resulterar i att transpersoner söker sig till oreglerade och osäkra könsbekräftande behandlingar.

- Kina sviker transpersoner. Diskriminerande lagar resulterar i att många personer känner att de inte har något annat val än att riskera sina liv genom livsfarlig självkirurgi och osäkra hormonpreparat från den svarta marknaden, säger Doriane Lau, Kinautredare på Amnesty International.

- Myndigheter och sjukvårdspersonal måste sluta klassa transpersoner som psykiskt sjuka. De extremt restriktiva kraven som ställs för att få könsbekräftande behandling och bristen på hälsorelaterad information behöver förändras så att människor kan få tillgång till den sjukvård de behöver.

Rörelsen för transrättigheter i Kina osynliggörs och transpersoner diskrimineras i hemmet, på skolan, på jobbet och i sjukvården. Trots dessa utmaningar har 15 transpersoner från hela landet delat med sig av sina erfarenheter till Amnesty. Många berättar om den känslomässiga förtvivlan som uppkommit på grund av felaktigheter gällande deras könsidentitet och könsuttryck.

I Kina pekas transpersoner ut som psykiskt sjuka och könsbekräftande behandling kräver samtycke från familjerna. Det här innebär ett stort hinder när det gäller att få tillgång till säker behandling. Många transpersoner väljer att inte berätta något för sina familjer på grund av rädslan att bli avvisade. Andra kriterier för att få tillgång till könsbekräftande operationer, såsom att vara ogift eller inte ha ett brottsregister, skapar också stora hinder när det gäller tillgång till behandling. Transpersoner tar därmed farliga risker och utsätter sig för självkirurgi när sjukvården sviker dem.

Brist på tillräcklig information
De transpersoner som Amnesty har intervjuat har inte fått hjälp med hur de ska gå tillväga för att få könsbekräftande vård från deras läkare när de började ta hormonpreparat och har istället lärt sig om behandlingsalternativ från vänner eller genom att söka på nätet. De känner inte heller att de fick tillräckligt med stöd av läkare i den allmänna sjukvården.

Sjukvårdsmottagningar som specialiserar sig på könsbekräftande behandling är sällsynt. Det finns bara en multidisciplinär klinik i hela Kina som specialiserar sig på en rad olika könsbekräftande behandlingar. Den startades i september 2018 i Pekinguniversitetets tredje universitetssjukhus och är den första i sitt slag i Kina.

De nuvarande riktlinjerna för sjukvårdspersonal gällande könsbekräftande behandlingar är inte lämpliga. Dessa riktlinjer och brist på tillräcklig information innebär att transpersoner står inför stora hinder och utmaningar för att få tillgång till den vård de behöver.

I mars 2019 tog den kinesiska regeringen emot rekommendationer från FN:s råd för Mänskliga Rättigheter för att enligt lag förbjuda diskriminering av HBTQI-personer.

- Den kinesiska regeringen kan visa att de är seriösa med att ta itu med diskrimineringen som drabbar HBTQI-personer genom att ta bort de hinder som transpersoner står inför när de försöker få tillgång till säkra könsbekräftande behandlingar, säger Doriane Lau.

Hela pressmeddelandet finns på amnesty.org. 
Länk till rapporten finns bifogad som pdf.

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Bifogade filer

PDF-dokument