Skip to main content

Krav på granskning av bristfällig rättegång

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 16:23 CEST

Amnesty begär att fallet med de fem män som dömdes för bland annat underrättelseverksamhet för Kubas räkning, i Miami år 2001, ska granskas. I rapporten "The case of the 'Cuban five'" som överlämnades till den amerikanska regeringen den 4 oktober uttrycker Amnesty oro över att männen inte fick en rättvis rättegång. 

Under rättegången presenterades inga bevis för att de skulle ha handskats med eller skickat hemligstämplad information. Trots det dömdes tre av männen för konspiration med avsikt att insamla och överlämna information om USA. Andra åtalspunkter de fälldes för var, bland annat, missbruk av identitetshandlingar och bedrägeri. Männen hävdar att deras roll var att fokusera på kubanska exilgrupper i Miami, ansvariga för fientliga attacker mot Kuba.
Ingen av dem har nekat till att de agerade som agenter åt den kubanska regeringen men de nekar till de allvarligare anklagelserna.

Tre av de fem männen, Fernando González, Gerardo Hernández och Ramón Labañino är kubanska medborgare. De övriga två, Antonio Guerrero och René González är amerikaner. De avtjänar idag straff från 15 år till livstid.

Gerardo Hernández dömdes också för mordkomplott. Han påstås ha varit delaktig i en händelse 1996 då två flygplan sköts ner av Kuba och fyra människor ur den amerikanska anti-Castro organisationen, Brothers to the Rescue, dog. 

Amnesty tar inte ställning till huruvida männen är skyldiga eller inte men säger att det finns tvivel om hur rättvis och opartisk rättegången var. Oron grundar sig i att rättegången hölls i Miami trots att området präglas av en omfattande fientlighet gentemot den kubanska regeringen. Enligt Amnesty kunde männen omöjligen garanteras en opartisk jury på grund av medierapportering och andra händelser. 

Amnesty upprepar också oron över att René González och Gerardo Henández fruar upprepade gånger nekats tillfälliga visum för att besöka sina makar. Detta, menar organisationen, är ytterligare ett straff och strider mot internationell rätt för human behandling av fångar och statens skyldighet att värna familjelivet. På humanitära grunder fortsätter Amnesty kräva att den amerikanska regeringen ska bevilja fruarna tillfälliga visum.

I maj 2005 riktade FN:s arbetsgrupp för godtyckliga fängslanden kritik mot hur fallet med de fem männen har skötts. Arbetsgruppen, bestående av flera oberoende experter på mänskliga rättigheter med mandat från FN, fann att den amerikanska regeringen inte levt upp till kraven att garantera männen en rättvis rättegång enligt artikel 14 i den Internationella konventionen om de medborgerliga och politiska rättigheterna (ICCPR). Kritiken baserades, bland annat, på den skadliga inverkan själva platsen, Miami, kan ha haft. Experterna anser också att omständigheter kring häktestiden och att alla dokument som rörde fallet hemligstämplades försvagade möjligheterna till ett fullgott försvar och underminerade den jämlika balansen mellan åklagare och försvar. 

Sedan år 2005 har de fem männens fall tagits upp i flera instanser. Detta har lett till att de två män som dömts till livstidsfängelse har fått sina straff reducerade. Gerardo Hernández som dömdes till två livstidsstraff är den ende av dem som fortfarande avtjänar livstid. I juni i år överklagades fallet på nytt till en distriktsdomstol. Denna överklagan bygger, till viss del, på nya bevis då det uppdagats att journalister som skrivit negativa artiklar och kommentarer om rättegången för Castrofientliga medieföretag samtidigt varit anställda av den amerikanska regeringen. Ingen prövning av överklagan har ännu ägt rum.  

Emilie Holmstrand, Amnesty Press och media

Läs rapporten