Skip to main content

KROATIEN Amnesty besvarar Kroatiens regering om krigsbrott

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2011 16:41 CET

Idag publicerar Amnesty sitt svar på det kroatiska justitieministeriets observationer gällande Amnestys rapport från 2010, Behind a wall of silence: Prosecution of war crimes in Croatia. Rapporten belyser straffriheten för brott begångna under krigsåren 1991-95. 

Amnesty tar upp det felaktiga användandet av vissa fakta i rapporten och ifrågasätter några av de synpunkter som det kroatiska justitieministeriet framför. 

Organisationen är extremt oroad över ministeriets hållning gällande Vladimir Seks , som för närvarande är vice talman för det kroatiska parlamentet, och hans eventuella ansvar för krigsbrott. 

Med tanke på de bevis som framkommit, tyder ministeriets vägran, att ens överväga en utredning, på en bekymmersam brist på opartiskhet. Detta kan tolkas som att rättssystemets oberoende är satt ur spel, däribland statsåklagarens kontor, som har ansvar för att utreda bevis av detta slag. 

Amnesty väljer att upprepa sin allmänna slutsats: trots vissa förbättringar på ett antal punkter, återstår fortfarande allvarliga brister när det gäller att åtala dem som begått krigsbrott i Kroatien. 

Idag släpper Amnesty en video som visar på behovet av en starkare politisk drivkraft i Kroatien vad gäller att utreda och väcka åtal för de hundratals krigsbrott som ännu är olösta. 
Kaj Ranén, Amnesty Press och media
Se filmenhttp://www.youtube.com/watch?v=kEuf0bh_v78

--
Elisabeth Löfgren
pressekreterare