Skip to main content

Kroatien: Barnens rättigheter måste respekteras

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2004 15:56 CEST

Kroatien: Barnens rättigheter måste respekteras

I dag begärde Amnesty att Kroatien omedelbart implementerar de rekommendationer som utfärdades av FN:s kommitté för barns rättigheter den 1 oktober 2004.

Rekommendationerna gjordes efter att kommittén hade läst den andra av Kroatiens regelbundna rapporter om vilka mått som har vidtagits för att säkerställa de rättigheter som fastställts i barnkonventionen.

Före granskningen av Kroatiens rapport lämnade Amnesty en skrivelse till FN:s kommitté för barns rättigheter. Skrivelsen uttrycker Amnestys oro när det gäller implementeringen av barnkonventionen i Kroatien. Amnestys betänkligheter gäller främst myndigheternas misslyckande att förebygga allvarligt våld och mobbning mellan barn och ungdomar som är placerade på socialvårdsanstalter.

Organisationen pekar även på att myndigheterna inte till fullo tillmötesgår de behov och problem som institutionaliserade barn har. Dessutom menar Amnesty att romska barn ännu inte är integrerade i det kroatiska skolsystemet.

FN:s kommitté uppmanade de kroatiska myndigheterna att öka skyddet för barn på socialvårdsanstalter genom att se till att våldshandlingar rapporteras och undersöks. Det bör även ges lämpligt stöd och behandling, inklusive psykologhjälp, till dem som fallit offer för våldet.

Dessutom rekommenderade kommittén att de kroatiska myndigheterna helt och hållet inför internationell standard för hanteringen av ungdomsbrottslingar. Kommittén menade att frihetsberövning endast får ses som en sista åtgärd och endast pågå under så kort tid som möjligt, samt att minderåriga inte får sitta häktade tillsammans med vuxna.

Kommittén uttryckte även stark oro över diskriminering av och trakasserier mot etniska och nationella minoriteter, romska och utländska barn, något som har en mycket negativ effekt på barns utveckling.

Författad av: Sara H Ångström, praktikant, Amnesty Press och media

Elisabeth Löfgren
pressekreterare

Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto: elisabeth.lofgren@amnesty.se