Skip to main content

​Kuwait: Yttrandefriheten allvarligt hotad

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2015 09:55 CET

I ett försök att tysta kritiker och straffa oliktänkande har myndigheterna i Kuwait gripit, åtalat och fängslat flera fredliga aktivister, inklusive människorättsförsvarare och politiska motståndare, det säger Amnesty International i en ny rapport.

The "iron fist policy": Criminalization of peaceful dissent i Kuwait beskriver hur ingreppen mot yttrandefriheten hårdnat i Kuwait sedan 2011, detta samtidigt som det överlag har skett en försämring när det gäller mänskliga rättigheter i landet. Rapporten belyser hur myndigheterna alltmer använder sig av en mängd restriktiva lagar för att tysta kritiska röster.

-Under de fem år som gått sedan vågen av protester svepte över arabvärlden har vi sett hur de mänskliga rättigheterna obevekligt urholkats i Kuwait när myndigheterna skärpt kontrollen mot oliktänkande. Men det är inte för sent för att vända den här nedåtgående spiralen, Kuwait står vid ett kritiskt vägskäl - regeringen har ett tydligt val att göra mellan att låta landet fortsätta att sjunka ännu djupare ner i förtrycket eller att snabbt bevisa att landets åtaganden när det gäller mänskliga rättigheter är mer än bara tomma löften, säger James Lynch, ställföreträdande chef för Amnestys Mellanöstern- och Nordafrikaavdelning.

De hårdare tagen började redan 2011 som en reaktion på demonstrationerna som ägde rum bland medlemmar ur Bidun-befolkingen (en statslös minoritet i Kuwait, skrivs ibland också bidoon) men det var mitt under de massiva demonstrationerna kring Karamat Watan ("nationens värdighet") då tusentals gick ut på gatorna för att protestera mot en ny vallag och mot påstådd korruption hos regeringen, som regeringen med kraft agerade tvärtemot sina internationella åtaganden och inskränkte yttrandefriheten.

Eftersom protesterna bara fortsatte och följdes av en våg av kritik på sociala medier så annonserade regeringen en "järnhandspolicy" under 2014 som utlovade en "bestämd och hård konfrontation mot vad det än var som som kunde underminera staten, dess institutioner och konstitution".

Myndigheterna ökade sina sätt att inskränka yttrandefriheten genom att använda ett nät av vaga och alltför breda förtalslagar. De förhindrade också flera medier från att sända eller publicera olika inslag och program, och de stängde ner vissa nyhetskanaler. De åberopade även landets medborgarskapslag för att ta ifrån några kritiker deras medborgarskap.

På senare år har det särskilt skett en ökning när det gäller åtal mot kommentarer som ansetts "förolämpande" eller "kränkande" mot emiren och andra makthavare i Kuwait, eller kommentarer som upplevs som att de underminerar regeringstjänstemän. De två senaste åren har det rapporterats om över 90 sådana fall i kuwaitisk media.

Dagens lagstiftning säger att den som underminerar eller ifrågasätter emiren kan straffas med fem års fängelse. Det är kriminellt att citera emiren utan att ha fått ett officiellt tillstånd för att göra det. Det finns liknande lagar för kommentarer som anses riskera den nationella säkerheten eller som anses nedsättande mot religionen eller religiösa figurer.

- Ingen ska behöva fängslas enbart för att fredligt ha uttyck sin åsikt, hur stötande den är för de som har makten. Lagar som hämmar yttrandefriheten strider fullständig mot internationell rätt, säger James Lynch.

Många av de som sitter fängslade är samvetsfångar, utpekade enbart för att de använt sin fredliga rätt att uttrycka sin åsikt. En del aktivister står inför flera olika åtalspunkter och väntar på att vara med i flera kostsamma rättegångar. Domstolsprocesserna drar ofta ut på tiden, ibland i flera år.

- Flera aktivister hamnar i ett läge av vad som verkar vara ändlösa byråkratiska förhandlingar som verkar vara en del av en avsiktlig regeringsstrategi för att trakassera fredliga aktivister till ett slags tyst medgivande genom att trötta ut dem, och därmed varna andra för attsäga sin mening, säger James Lynch.

Den kuwaitiska lagen går så långt som att kriminalisera specifika sätt att kommunicera "förolämpande" meddelanden. En ny "cyberbrottslag", eller lag mot elektroniska brott, som ska börja gälla i början av 2016, ger potentiellt myndigheterna fler möjligheter att åtala kritiker för att fredligt uttryckt sin åsikter online. Amnesty International kräver att den kuwaitiska regeringen omgående ser över den här lagen och skjuter upp tillämpningen av den.

Den 9 december påminde Kuwaits inrikesministers twitterkonto Kuwaits twitteranvändare att de måste följa "den allmänna moralen och landets lagar" i sina tweets, och varnade för att det inte kommer finnas någon släpphänthet när det gäller att upprätthålla lagen mot "allt som är skadligt för landet".

Under en granskning av Kuwaits ställning när det gäller mänskliga rättigheter vid FN:s råd för mänskliga rättigheter i juni 2015 lovade Kuwaits regering att acceptera nio specifika rekommendationer där de åtog sig att upprätthålla internationell standard när det gäller yttrandefrihet. Hittills har det inte synts några tecken på att dessa åtaganden har uppfyllts.

- Istället för att behandla kritiker som kriminella måste myndigheterna i Kuwait bevisa att de menar allvar när det gäller mänskliga rättigheter och genast frige alla samvetsfångar, upphäva eller se över lagar som används för att slå ner på yttrandefriheten och leva upp till sina åtaganden när det gäller mänskliga rättigheter, säger James Lynch.

Läs det engelska pressmeddelandet där även flera fall finns finns beskrivna av människor som gripits och fängslats på grund av de använt sig av sin yttrandefrihet.

Bildtext: Kuwaitiska män, i mars 2015, samlade framför parlamentet för att kräva att oppositionsledaren Musallam al-Barrak skulle friges. Han är dömd till två års fängelse för att ha förolämpat emiren.

Copyright foto: © YASSER AL-ZAYYAT/AFP/Getty Images