Skip to main content

LIBYEN Dags för FN:s säkerhetsråd att agera

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 08:37 CET

Amnesty uppmanar FN:s säkerhetsråd, som idag sammanträder i New York, att fatta beslut om att hänskjuta situationen i Libyen till den internationella brottmålsdomstolen och att omedelbart inrätta ett vapenembargo mot Libyen.

- Överste Khadaffi och de som lyder under honom måste vara medvetna om att de kommer att ställas till svars för sina handlingar, säger Salil Shetty, Amnesty Internationals generalsekreterare. Det behöver göras klart för de att utredning och åtal är det som väntar. 

- Detta måste bli en varningsklocka för dem som utfärdar order och för dem som utför dem: dessa brott kommer inte att passera ostraffade. - Säkerhetsrådet måste agera nu för att stoppa de fruktansvärda övergrepp som pågår på Tripolis gator och på andra håll i Libyen.

Amnesty upprepar sin uppmaning till säkerhetsrådet, den 23 februari, att omedelbart inrätta ett vapenembargo mot Libyen för att förhindra överföring av såväl vapen som militär personal  och att tillgångarna fryses för överste Khadaffi och för dem som är knutna till honom samt andra som är inblandade i brott mot mänskliga rättigheter i landet. 

--
Elisabeth Löfgren
pressekreterare