Skip to main content

LIBYEN FN:s säkerhetsråd och Arabförbundet måste agera beslutsamt

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2011 17:11 CET

Amnesty International har i dag uppmanat FN: s säkerhetsråd och Arabförbundet att omedelbart resa till Libyen för att undersöka de händelser som lett till att hundratals demonstranter dödats.

Uppmaningen riktas till både FN: s säkerhetsråd och Arabförbundet eftersom de träffas i dag för särskilda möten för att diskutera det ökade våldet i Libyen. Utredning av händelserna skulle kunna leda till åtal vid Internationella brottmålsdomstolen (ICC).

Amnesty uppmanade också FN: s säkerhetsråd att införa ett totalt vapenembargo mot Libyen, då det fortsätter att komma rapporter om säkerhetsstyrkornas dödliga våld mot demonstranter.

- Överste Khadaffi och hans regering verkar inte ha någon gräns för hur många människor de är beredda att döda för att stanna vid makten. Det internationella samfundet måste agera nu för att sätta stopp för detta, säger Salil Shetty, Amnesty Internationals generalsekreterare. 
Amnesty anser att FN och Arabförbundet omedelbart bör skicka representanter till Libyen, antingen tillsammans eller separat, för att undersöka situationen på plats och rapportera snabbt till säkerhetsrådet. Rekommendationerna ska innehålla en bedömning av om omfattningen av de brott som begås i Libyen motiverar att säkerhetsrådet hänskjuter frågan till åklagaren vid ICC. 
FN: s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Navi Pillay, sa i går att de libyska myndigheternas agerande mot demonstranterna kan utgöra brott mot mänskligheten.

Saif al-Islam Khadaffi, överste Khadaffis son, sa i ett TV-tal den 20 februari att armén skulle "spela en stor roll till vilket pris som helst" för att stoppa protester mot regeringen och att de libyska myndigheterna kommer att "slåss till sista man, kvinna och kula ".

- Det är skandalöst att Khadaffis son offentligt rättfärdigar en massaker på libyer för att upprätthålla sin fars grepp om makten. Det internationella samfundet måste omedelbart göra klart för alla i den libyska regeringen, militären och säkerhetsapparaten att de och de som utför deras order kan komma att ställas till svars för brott enligt internationell rätt, säger Salil Shetty. 
Amnesty International har fått uppgifter från sjukhus i östra Libyen att omkring 200 människor hade dödats av säkerhetsstyrkorna fram till den 20 februari. Sjukhuspersonal sa att de kämpade för att klara av antalet skadade.

Den verkliga antalet dödsfall är troligen mycket högre eftersom detta är baserat enbart på uppgifter från de större sjukhusen. En del familjer hardessutom antagligen begravt sina döda utan att föra dem till sjukhus.

- Säkerhetsrådet måste också få ett omedelbart stopp på export eller överföring av vapen och militär utrustning till Libyen. Människor dödas i hundratal med uppsåt. Andra stater får inte bli medskyldiga till ytterligare dödande. Alla militära och polisiära leveranser och samarbete med Libyen måste upphöra nu, säger Salil Shetty.

Amnesty uppmanar även Afrikanska unionen att vidta åtgärder.

- Alla internationella organ i vilka Libyen är medlem måste inse allvaret i denna kris. Afrikanska unionen måste snarast ta itu med de grova kränkningar av mänskliga rättigheter som begås i Libyen i ett extra sammanträde med dess freds- och säkerhetsråd, säger Salil Shetty.


--
Elisabeth Löfgren
pressekreterare

Press Officer
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto:elisabeth.lofgren@amnesty.se