Skip to main content

LITAUEN: Avgörande omröstning om homofobisk lag

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2009 12:00 CEST

Nästa vecka röstar det litauiska parlamentet, seimas, om huruvida de ska
bestrida presidentens veto gällande en diskriminerande lag som
institutionaliserar homofobi. President Valdas Adamkus lade sitt veto mot
"lagen om skydd av minderåriga mot skadliga effekter av offentlig
information" den 26 juni. Lagen innebär ett förbud mot diskussion om
homosexualitet i skolorna och frågor om homosexualitet blir också
förbjudna att nämna i offentlig information som kan ses av barn. Amnesty
fördömer lagen och säger att den institutionaliserar homofobi och kränker
yttrandefriheten och rätten att slippa diskriminering.

Den omfattande censurlagen antogs av seimas den 16 juni. Den 7 juli
röstade en stor majoritet av ledamötena i parlamentet för att ompröva
lagförslaget och nu på tisdag den 14 juli kommer seimas att besluta om
huruvida de ska bestrida presidentens veto. Det krävs 71 röster att
bestrida vetot och vid den första omröstningen var 74 ledamöter närvarande
och av dessa röstade 67 för, tre mot medan fyra ledamöter lade ner sina
röster. Bestrids vetot går lagförslaget igenom.

Sedan tidigare finns en lag som ska skydda barn från framställningar av
fysiskt och psykologiskt våld, information som skapar rädsla eller
uppmuntrar till självstympning eller självmord. Nu jämställs
homosexualitet med dessa företeelser. En paragraf i lagförslaget syftar
till att förbjuda material som "uppviglar till homosexuella, bisexuella
och polygama relationer" i skolor, på offentliga platser eller i media som
kan ses av barn. Detta på grund av att de skulle ha en "skadlig inverkan
på barns utveckling". En sådan bestämmelse skulle kunna användas för att
förbjuda legitima diskussioner om homosexualitet och hindra arbetet för
människorättsaktivister.

Amnesty uppmanar talesmannen för det litauiska parlamentet att se till att
all lagstiftning säkerställer att alla människor i Litauen, även barn, har
rätt till yttrandefrihet och att all diskriminering är förbjuden.

Läs blixtaktionen:
http://www.amnesty.org/en/appeals-for-action/lithuanian-parliament-must-vote-against-homophobic-law

Författad av: Louise Petersson, Amnesty Press och Media (praktikant)