Skip to main content

MALAYSIA: Säkerhetslag drabbar människorättsaktivister

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 09:04 CEST

Amnesty anser att parlamentet i Malaysia omedelbart bör upphäva landets Internal Security Act, en lag om landets inre säkerhet, detta sedan ny information visar att fem fredliga regimkritiker hålls fängslade utan rättegång eller dom.

De fem regeringskritikerna är medlemmar i Hindu Rights Action Force (HINDRAF), en grupp som försvarar etniska sydasiaters rättigheter i Malaysia. En delegation från Amnesty har fastställt att den enda orsaken till deras frihetsberövande är att de har uttryckt oro över marginaliseringen av etniska sydasiater i det malaysiska samhället och att de arrangerat fredliga demonstrationer.

- Det här visar precis vad som är fel i lagen om landets inre säkerhet. Dessa män behandlas som brottslingar, men de har aldrig åtalats, än mindre dömts, för något brott. De bör friges omedelbart, säger Donna Guest, från Amnestys Asienavdelning.

Regeringen har anklagat de fem HINDRAF-medlemmarna för att vara "ledare och juridiska rådgivare för en organisation som påverkar den nationella säkerheten i Malaysia".

HINDRAF hade arrangerat en rad möten och demonstrationer som kulminerade i en demonstration i Kuala Lumpur den 25 november 2007 då omkring 20 000 personer deltog. Orsaken till demonstrationerna var att regeringen hade rivit flera hinduiska tempel för att göra plats för utvecklingsprojekt, trots petitioner från de lokala hinduiska samhällena.

De fem männen, Ganabathirau Veraman, Kenghadharan Ramasamy, Manoharan Malayalam, Uthayakumar Ponnusamy och Vasantha Kumar Krishnan greps den 13 december 2007 och hålls i fängsligt förvar i Kamunting i staten Perak. Minst 65 människor hålls i samma fångläger i enlighet med bestämmelserna i lagen om landets inre säkerhet.

Lagen tillåter polisen att gripa individer som man tror har agerat eller "snart" eller "troligen" ska agera på ett sätt som hotar säkerheten, "livsnödvändig service" eller ekonomin i Malaysia. Dessa personer kan sedan hållas frihetsberövade utan att någonsin åtalas eller ställas inför rätta, något som strider mot grundläggande principer i internationell rätt. Initialt kan polsen hålla dem i upp till 60 dagar för utredning, därefter fattar inrikesministern beslut två år i taget om de ska hållas internerade.

- Om de malaysiska oppositionspartierna verkligen verkligen menar allvar i sitt tal om att reformera landets politiska system bör de inleda processen med att upphäva denna drakoniska lagstiftning. Lagen om landets inre säkerhet har använts allt för länge för att krossa legitim kritik av regeringen, säger Donna Guest.

Johanna Smulter, Amnesty Press och media