Skip to main content

​Massförstörelse av byar i norra Irak utförda av pesmhergastyrkor kan utgöra krigsbrott

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2016 01:01 CET

Peshmergastyrkor från Kurdistans regional regering (KRG) och kurdisk milis i norra Irak har schaktat bort, sprängt och bränt ner tusentals hem i vad som verkar vara ett försökt att rycka upp arabiska samhällen med rötterna som hämnd för deras upplevda stöd för den så kallade Islamiska Staten (IS). Det säger Amnesty International i en ny rapport.

Rapporten, Banished and dispossessed: Forced displacement and deliberate destruction in northern Iraq baseras på fältobservationer i 13 byar och städer, och vittnesmål från över 100 ögonvittnen och offer för tvångsförflyttningar. Uppgifterna styrks av satellitbilder som visar omfattande förstörelse utförd av peshmergastyrkor, och i några fall av jezidisk milis och kurdiska väpnade grupper från Syrien och Turkiet, som arbetar i samordning med peshmerga.

-KRG:s styrkor verkar gå i spetsen för en gemensam kampanj som handlar om att tvångsförflytta arabiska samhällen genom att förstöra hela byar i områden som de har återtagit från IS i norra Irak. Tvångsförflyttningar av civila och den avsiktliga förstörelsen av hem och egendom utan att det finns ett militärt berättigande, kan utgöra krigsbrott, säger Donatella Rovera, som var den person från Amnesty International som utförde fältresearchen i norra Irak.

Arabiska invånare som har flytt sina hem förhindras också av KRG-styrkor från att återvända till återerövrade områden.
-Tiotusentals arabiska civila som tvingades fly sina hem på grund av strider kämpar nu för att överleva i provisoriska läger under desperata villkor. Många har förlorat sitt levebröd och alla sina ägodelar, och med sina hem förstörda så har de inget att återvända till. Genom att förhindra dem från att återvända till sina byar och genom att förstöra deras hem så förvärrar KRG-styrkorna deras lidande, säger Dontatella Rovera.

Rapporten innehåller bevis på tvångsförflyttningar och storskalig förstörelse av hem i byar och städer i guvernoraten Ninewa, Kirkuk and Diyala – som peshmergastyrkorna återtog från IS mellan september 2014 and mars 2015.

Även om officiella representanter för KRG har rättfärdigat förflyttningarna av de arabiska samhällena med att det handlar om säkerhet, så verkar de användas som ett sätt för att straffa byinvånarna för deras upplevda sympatier med IS och för att befästa territoriella vinster i "omstridda områden" som KRGs myndigheter länge har hävdat rättmätigt tillhör dem. Det här är en del i en satsning för att upphäva tidigare övergrepp av Saddam Husseins regim som tvångsförflyttade kurder och istället bosatte araber i de här områdena.

-KRG-styrkorna har en skyldighet att ställa individer som misstänkts för att ha hjälpt IS och medverkat till deras brott inför rätta. Men de ska inte straffa hela samhällen för brott begågna av några av de som bor där, eller baserat på vaga, diskriminerande och obekräftade misstankar om att de stödjer IS, säger Donatella Rovera.

KRG:s myndigheter har mött oerhörda humanitära och säkerhetsmässiga utmaningar sedan hundratusentals människor har sökt skydd i områden under deras kontroll efter att IS erövrat stora områden i norra Irak under 2014. Men oavsett det så kan inte dessa svåra förhållanden ursäkta en avsiktlig ödeläggelse och andra allvarliga övergrepp utförda av KRG-styrkor och andra miliser.

- KRG måste omedelbart upphöra med den olagliga förstörelsen av civila hem och egendomar och se till att civila som fått sina hem förstörda eller plundrade får en fullständig gottgörelse för detta. Civila som har blivit tvångsförflyttade måste få lov att återvända till sina hem så snart som möjligt, säger Donatella Rovera.

-Peshmerga ska inte tillåta väpnade grupper och milis som är deras allierade i kampen mot IS att begå sådana övergrepp. De har haft kontroll över området sedan de återtog det från IS i december 2014 och de har ett ansvar för att skydda alla samhällen. Det är också viktigt att det internationella samfundet - det vill säga även medlemmar av den USA-ledda koalitionen som bekämpar IS såsom Storbritannien och Tyskland och andra som stödjer pershmerga styrkorna - offentligt fördömer alla sådana brott mot internationell humanitär rätt. De måste också försäkra sig om att ingen hjälp de bistår med till KRG på något sätt underblåser sådana övergrepp.

För exempel på byar som förstörts, sattelitbilder, samt vittnesmål från boende, läs rapporten, bifogad, och det engelska pressmeddelandet här.

Bildtext: Nerbrända och sönderslagna hus och affärer i Jalawla, en omstridd stad i Irak. Graffiti på flera väggar har slogans som hänvisar till de kurdiska Peshergastyrkorna, skriva på kurdiska och arabiska.

Amnesty International har avslöjat, dokumenterat och protesterat mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna sedan 1961. Våra brev tänder ljus av hopp för de orättvist fängslade. Våra påtryckningar och protester sätter press på skyldiga makthavare. Och det ger resultat.

Bifogade filer

PDF-dokument