Skip to main content

Mehdi Ghezali släppt från Guantánamo

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2004 13:18 CEST

Det är med stor glädje Amnesty har mottagit beskedet om att den svenske medborgaren Mehdi Ghezali har släppts från USA:s fångläger, Camp Delta, i Guantánamo. I två och ett halvt år har han suttit fängslad, utan vare sig åtal eller rättegång, tillsammans med 600 andra fångar från 40 nationer.

Den amerikanska regeringens brott mot grundläggande internationella rättsnormer, i efterdyningar av attackerna den 11 september 2001, och det s.k "kriget mot terrorn", har allvarligt urholkat respekten för de mänskliga rättigheterna. Amnesty har gång på gång kritiserat det juridiska vacuum fångarna befinner sig i, och hela tiden krävt att de ska försättas på fri fot eller ställas inför rätta i en civil domstol och ges en rättvis rättegång.

Beskedet från USA:s försvarshögkvarter, Pentagon, att fångarnas status som "fientliga kombattanter" nu ska utredas i en speciell domstol (Combatant Status Review Tribunal), oroar Amnesty. Det finns en stor risk att denna mycket begränsade prövning, som helt ska utföras av amerikansk militär och där fångarna inte har rätt till något juridiskt biträde, sedan kommer att användas i de fall då fångar överklagar beslutet i en amerikansk domstol. I beskedet från Pentagon nämns att fångarna kommer att bli informerade om sin rättighet att göra en habeas corpus-framställan till amerikanska domstolar.
- USA borde, som ett minimum, åtminstone informera fångarna om deras grundläggande rätt få sin sak korrekt prövad i en domstol och också medverka till att de får ett juridiskt ombud för att kunna genomföra en grundlig och rättvis domstolsprocess, säger Amnesty.

På onsdagen meddela Pentagon att ytterligare nio Guantánamofångar ska omfattas av den militära order som president Bush undertecknade den 13 november 2001. Det innebär att de antingen kan hållas på obestämd tid utan rättegång, eller att de kommer att ställas inför rätta i den särskilda militärkommissionen som har upprättats. Denna militärkommission lever inte alls upp till internationella krav på rättssäkerhet och har kritiserats starkt både av amerikanska jurister och människorättsorganisationer, bl.a. ges ingen rätt att få sin sak prövad i en högre instans.

Läs rapporten: "USA: Restoring the rule of law - The right of Guantánamo detainees to judicial review of the lawfulness of their detention" : http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR510932004


Elisabeth Löfgren

pressekreterare

Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto: elisabeth.lofgren@amnesty.se