Skip to main content

MEXIKO: Den 100:e staten att ansluta sig till ICC

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2005 15:01 CET

Amnesty välkomnar att Mexiko har anslutit sig till den internationella
brottsmålsdomstolen (ICC). Landet blir därmed den 100:e staten att
ratificera Romfördraget.

Mexikos erkännande understryker det överväldigande stöd som ICC har fått
sedan den inrättades den 1 juli 2002. Domstolen har till uppgift att se
till att människor som gjort sig skyldiga till krigsförbrytelser,
kränkningar av mänskliga rättigheter eller folkmord, inte ska undkomma en
rättslig prövning.

Mexikos beslut symboliserar därför ett viktigt ställningstagande mot dessa
fasansfulla brott. Det är nu nödvändigt att landet reviderar sina lagar
för att underlätta samarbetet med ICC.

För tillfället arbetar ICC med tre mål och den 13 oktober i år utfärdades
den första häktningsordern mot fem medlemmar av Herrens motståndsarmé
(LRA) i Uganda.

Det finns dock de som hävdar att ICC har bristande rättssäkerhet. USA
tillhör bland annat denna kategori.

Visserligen undertecknade president Clinton brottsmålsdomstolens stadga i
december 2000, strax innan han avgick som president. George W Bush vidtog
dock den unika åtgärden att dra tillbaka USA:s undertecknande. Presidenten
använder sig till och med av ekonomiska påtryckningar för att hindra andra
länder att godkänna Romfördraget.

Mexiko avböjde dock att skriva under ett avtal om att inte utelämna
amerikanska medborgare i utbyte mot fortsatt ekonomiskt stöd.

Över hälften av världens länder har nu ratificerat Romfördraget och
Amnesty hoppas att de resterande länderna följer samma exempel.

Ana Falk,
Amnesty Press och media