Skip to main content

MEXIKO: Ett rättssystem i kris

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 16:35 CET

I en rapport som släpptes på onsdagen uppmanar Amnesty den nyvalda mexikanska regeringen att modernisera landets säkerhets- och rättssystem i
enlighet med internationell människorättsstandard.

Amnestys rapport visar på stora brister i Mexikos rättssystem, däribland
ett stort glapp mellan juridiska principer och ett effektivt rättsskydd,
avvikelser under häktningsförhandlingar och häktningar, fabricering av
åtal mot politiska aktivister och människorättsförsvarare och frånvaron av
principen att ”varje människa är oskyldig tills det motbevisas” i Mexikos
grundlag. Rapporten menar även att dessa brister drabbar de mest sårbara i
samhället som till exempel Mexikos ursprungsfolk.

-Mexikos bristfälliga rättsystem tyder på att godtyckliga
frihetsberövanden, tortyr, orättvisa rättegångar och straffrihet är en del
av både det delstatliga och federala systemet i landet. Om den nyvalda
regeringen inte agerar för att förändra detta ger det en signal till
omvärlden om att MR-kränkningar accepteras i Mexiko, säger Amnesty.

Amnestys utredning avslöjar att en mängd personer berövats friheten trots
få eller inga bevis. Detta har stor negativ inverkan för tron på
rättssystemet och hotar den allmänna säkerheten i landet. Även i de få
fall som trots allt utreds är ansvarsmekanismen så svag att de skyldiga
sällan ställs inför rätta vilket bidrar till en kultur av straffrihet i
landet.

I augusti 2006, blev German Mendoza Nube, lärare och politiskt aktiv,
gripen av beväpnade civilpoliser utanför sitt hem i Oaxaca City. German
Mendoza, som är förlamad, blev inföst i en bil och hans rullstol och
medicin slängdes iväg. Bakgrunden till Mendozas häktning var en utredning
som tidigare lagts ner på grund av bristande bevis. De poliser som grep
Mendoza hävdade att han var beväpnad vid gripandet, något som flera
vittnen till händelsen protesterar mot. Mendoza informerades aldrig om
varför han greps och fick inte heller tillåtelse att ringa sin familj. På
grund av bristen på medicinsk vård i häktet drabbades Mendoza av för höga
blodsockervärden och fick föras till sjukhus. Efter två månader i häktet
släpptes Mendoza men åtalet mot honom är fortfarande oklart och han är
rädd för att gripas igen om han återvänder till Oaxaca.

Amnestys rapport visar att de flesta misstänkta brottslingar vägras
rättslig rådgivning och ett juridiskt biträde under häktningstiden, det
tillfälle då risken för tortyr är som störst. Rapporter om misshandel i
landets häkten förbises ständigt av myndigheterna. I de flesta fall är det
de fattigaste och mest utsatta människorna i samhället som utsätts för
dessa övergrepp och som får de minst erfarna försvarsadvokaterna under
rättegången.

- Ett starkt oberoende rättsystem som skyddar de mänskliga rättigheterna
både för offer och förövare är hörnstenen i ett rättvist samhälle.
Förbättringen av Mexikos rättsystem borde vara högsta prioritet för den
nya regeringen menar Amnesty.


Läs rapporten:

http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR410012007?open&of=ENG-MEX


Idah Klint,
Amnesty Press och media (praktikant)