Skip to main content

NEPAL: Lagförslag riskerar att underminera rättvisa

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2007 08:46 CEST

Amnesty varnar att offren i den långa konflikten i Nepal kan nekas rätten till sanning, rättvisa och upprättelse om förslaget att inrätta en kommission för sanning och försoning blir verklighet.

I ett detaljerat betänkande angående lagförslaget kritiserar Amnesty delar
av innehållet som antyder att amnesti kan garanteras för personer som
begått brott mot internationell rätt.

- Om inte de som begått grova människorättskränkningar ställs inför rätta
kan den tragiska historien i Nepal upprepas, säger Tim Parritt, vice
ordförande för Amnestys Asienprogram.

Ytterligare svagheter i lagförslaget enligt Amnesty:

Det finns inga detaljer om hur vittnen ska skyddas, trots att anhöriga
visat oro för att de som vittnar kan utsättas för hot. Förslaget innehåller inte mekanismer som garanterar kommissionens
självständighet, vars medlemmar enligt förslaget ska nomineras av
politiska partier och utses av regeringen utan påverkan från det civila
samhället.
Det har inte klargjorts att kommissionens rapporter måste offentliggöras
samt presenteras för parlamentet inom en tidsbestämd period.

Det är sannolikt att lagförslaget inte kommer att lyckas med sitt mål, att
avskaffa straffrihet för människorättsförbrytare, i sin nuvarande form,
menar Amnesty.

Amnesty uppmanar Nepals regering och parlament att inte inrätta
kommissionen förrän en utförlig process av konsultation har genomförts.
Alla som berörs av förslaget, civila organisationer,
människörättsförsvarare, de som fallit offer och personer som tillhör
minoritets- och andra utsatta grupper, bör konsulteras innan något beslut
fattas.

Författad av: Katarina Jansson, praktikant Amnesty Press och Media

Läs mer: http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA310062007