Skip to main content

NICARAGUA Unga flickor våldtas och får inget stöd från samhället

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 08:45 CET

Myndigheterna i Nicaragua måste ta till krafttag för att stoppa våldtäkter och sexuella övergrepp mot flickor, säger Amnesty i en rapport den 25 november.

I rapporten Listen to their Voice and Act berättar unga flickor om de övergrepp de utsatts för och hur de försöker ta sig igenom de hinder som sätts upp för att de ska få rättvisa och rehabilitering.

- Varje dag utsätts flickor i Nicaragua för sexuellt våld, men håller det hemligt eftersom de är rädda att de ska förskjutas om de berättar om vad som hänt, säger Esther  Major, Amnesty Internationals utredare för Centralamerika.

Det är dags för myndigheterna att visa samma mod som offren för sexuellt våld som vågat berätta om sina upplevelser och därmed bryta tystnaden som omgärdar sexuella övergrepp.

Enligt polisens statistik rapporterades mer än 14 000 fall mellan 1998-2008. Två tredjedelar av offren var under 17 år.

Amnestys rapport släpps på FN:s dag för avskaffande av våld mot kvinnor. Rapporten ger en bild av hur samhället i Nicaragua stigmatiserar dem som utsätts för sexuellt våld och hur tabubelagt det är att tala om sex vilket gör att flickorna inte kan berätta om övergreppen.

Förövarna hittas främst bland släktingar eller personer med maktposition i förhållande till flickorna. Hemmet är därför ofta en farlig plats och de unga flickorna tvingas till tystnad.

Frånvaron av åtgärdsprogram från regeringen, för att informera allmänheten om sexuellt våld och för att ändra sociala attityder, innebär att det ofta blir offret och inte förövaren som får skulden.

Flickor som har styrka nog att anmäla våldtäkter eller sexuellt våld upptäcker alltför ofta att de, i stället för att behandlas professionellt med vård och omtanke, möter poliser, åklagare och domare som inte följer internationella regler om hur våldtäktsoffer ska behandlas.

- Rättsväsendet i Nicaragua borde vara till för alla - inte bara för dem med pengar och makt. Regeringen måste sända ut ett tydligt budskap att offret aldrig kan lastas för sexuellt våld, att förövarna ska ställas inför rätta och att de som utsatts för övergreppen ska få stöd och vård, säger Esther Major.

För de unga flickor som blir gravida som resultat av en våldtäkt väntar ett ännu värre trauma. Om de föder barnet får de ingen hjälp från samhället att ta hand om barnet, vilket gör att de varken kan återvända till skolan eller till arbetet.

De som vill avsluta graviditeten hindras av lagstiftningen som sedan 2008 kriminaliserar abort under alla omständigheter. Det val som de unga flickorna ställs inför är att antingen hamna i fängelse eller tvingas föda barnet även om det medför risk för deras liv och hälsa.

Läs Amnestys rapport
--
Elisabeth Löfgren
pressekreterare

Press Officer
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto:elisabeth.lofgren@amnesty.se