Skip to main content

NIGERIA: Polis och militär våldtar utan att staten ingriper

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 13:20 CET

Kvinnor och unga flickor i Nigeria utsätts för våldtäkter av poliser och
medlemmar ur säkerhetsstyrkorna, och myndigheterna har inte gjort något
för att ställa förövarna till svars. Det säger Amnesty i en ny rapport på
tisdagen. Amnesty uppmanar Nigerias delstatliga och federala myndigheter
att genomföra genomgripande förändringar i de legala och sociala system
som idag tolererar att kvinnor och flickor utsättas för våldtäkter och
sexuella övergrepp.

Rapporten, som bygger på vittnesmål från offer, visar på en oroande
utveckling när det gäller våldtäkter och sexuella övergrepp begångna av
personer ur polisen och säkerhetsstyrkorna. Enligt Amnesty tillåts
övergreppen att fortgå på grund av att staten och rättsväsendet, på alla
nivåer, systematiskt underlåter att ta upp problemet.

- Den krassa verkligheten är att om du är en kvinna eller flicka i
Nigeria, som har genomlidit den hemska upplevelsen att utsättas för
sexuellt våld, så kommer ditt lidande antagligen att bemötas med hot från
polisen, likgiltighet från staten, och vetskapen att förövaren troligtvis
aldrig kommer att ställas inför rätta, säger Amnesty.

Rapporten tar bland annat upp bevis på att säkerhetsstyrkor i Nigerdeltat
använder våldtäkt och sexslaveri som ett sätt att kontrollera
befolkningen. Våldtäkt används också av polisen som en form av tortyr,
avsedd att tvinga fram bekännelser från misstänkta.

Flickor och kvinnor som utsatts för sexuellt våld anmäler sällan
händelsen. De fruktar att de ska hotas av polisen, och bli utstötta från
sina familjer och omgivningen. I de fall då en anmälan ändå görs, leder
det undermåliga rättssystemet till att åtal väcks i endast tio procent av
fallen.

Rapporten pekar på allvarliga hinder mot att våldtäkter anmäls och utreds,
till exempel otillräcklig utbildning av poliser, vilket leder till att
offren förödmjukas och hotas, och att polisutredningarna hindras av
korruption och inkompetens. Inom det juridiska systemet leder skillnader
mellan delstatliga och federala lagar, islamiska Sharialagar, och lokal
sedvanerätt till olikheter i de juridiska normerna och godtycklig
rättsskipning.

- Rapporten visar på en nästintill total underlåtenhet från den
nigerianska staten att skydda kvinnor och flickor från dessa fruktansvärda
brott. Nigerias regering har inte vidtagit några åtgärder för att leva upp
till de skydligheter man har enligt internationell rätt och i sin
nationella lagstiftning. Det är nu hög tid att de delstatliga och federala
myndigheterna tar sitt ansvar och erbjuder dessa flickor och kvinnor
verklig säkerhet och rättvisa, säger Amnesty.

Läs rapporten
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAFR440202006?open&of=ENG-NGAElisabeth Löfgren

pressekreterare
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto: elisabeth.lofgren@amnesty.se