Skip to main content

ÖSTERRIKE: Egyptier utlämnas trots risk för tortyr

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2005 15:48 CEST

Den egyptiske medborgaren Muhammad 'Abd al-Rahman Bilasi-Ashri hotas av utlämning från Österrike till sitt hemland. Om han skulle bli hemskickad löper han stor risk att utsättas för tortyr och andra allvarliga kränkningar av sina mänskliga rättigheter. Genom ett sådant utlämnade bryter Österrike mot sina internationella skyldigheter att tillvarata de mänskliga rättigheterna.

Under slutet av 80- och början av 90-talet häktades Bilasi-Ashri vid ett flertal tillfällen av den egyptiska polisen på grund av sin inblandning i islamistiska grupper som Muslimska brödraskapet och ska enligt uppgift ha utsatts för upprepad misshandel. 1995 kom han till Österrike och sökte asyl. I samma veva dömdes han till 15 års fängelse i sin frånvaro för samröre med terroristgrupper.

Egypten begärde första gången 1998 att Bilasi-Ashri skulle utlämnas, vilket avslogs av österrikisk domstol. Egypten lämnade då in en ny ansökan baserad på de nya åtalsgrunderna mot Bilasi-Ashri. Han anklagades då för att ha uppmanat flera människor i Egypten att stjäla och förfalska dokument, under den tid då han själv befunnit sig utanför landet.

Den 12 november 2001 togs ett första beslut om att Bilasi-Ashri skulle utlämnas. Hans advokat överklagade beslutet till Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter och utlämningen stoppades. De österrikiska myndigheterna avslutade då utlämningsprocessen, fallet avslutades i Europasdomstolen och Bilasi-Ashri släpptes från förvaret.

Ärendet tog en ny vändning i mars 2005 när justitiedepartementet begärde en rättslig prövning av eventuella nya hinder mot utlämning på grund av risk för tortyr. Enligt domstolens beslut den 24 juni 2005 hade inga nya bevis eller fakta framkommit som skulle kunna förhindra en utlämning, under förutsättning att de egyptiska myndigheterna gick med på vissa villkor vad gäller behandlingen av Bilasi-Ashri. Hans advokat överklagade beslutet. I ett utslag från appellationsdomstolen den 13 september fastslogs att det inte fanns någon grund för överklagan av utlämningsbeslutet. Beskedet överlämnades till Bilasi-Ashis advokat den 4 oktober.

Bakgrund

Det är ett faktum att misstänkta medlemmar av väpnade islamistiska motståndsgrupper och oppositionspolitiskt aktiva i Egypten regelbundet utsätts för tortyr. I huvudsak sker övergreppen på den statliga säkerhetstjänstens (SSI) högkvarter i Kairo, men det förekommer även i andra SSI-byggnader, på polisstationer och i fängelser.

Bilasi-Ashris fall har flera likheter med den svenska utlämningen av två egyptiska asylsökanden, Ahmed Agiza och Mohammad El-Zary i december 2001. Den svenska regeringen hade begärt och fått en försäkran från den egyptiska regeringen att de två männen inte skulle utsättas för toryr eller misshandel. Efter utlämningen dömdes Ahmed Agiza till 15 års fängelse i en bristfällig rättegång i en militärdomstol, det har framkommit uppgifter om att bägge männen torterades och Sverige har kritiserats av FN:s tortyrkommitté för utlämningen.


Lisa Hanson, praktikant, Amnesty press och media