Skip to main content

PALESTINSKA MYNDIGHETEN: Bristfällig utredning av Hamas

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2010 17:24 CET

I ett brev till Hamas ledare i Gaza, Isma'il Haniyeh, kritiserar Amnesty den mycket bristfälliga utredning som gjorts av Hamas när det gäller anklagelserna om krigsförbrytelser som framförts i Goldstonekommissionens rapport. 

Enligt Amnesty är Hamas svar på rapporten inte ens i närheten av en "opartisk, trovärdig utredning som lever upp till internationella krav". Kravet på en sådan utredning ställdes till parterna i konflikten av FN:s generalförsamling i november 2009 efter att Goldstonekommissionen hade presenterat sin rapport. 

Hamas hävdar att palestinska väpnade gruppers raketbeskjutning mot Israel inte var riktade mot civila mål, något som helt går emot tidigare uttalanden från väpnade palestinska grupper och även Hamas militära gren där det klart framfördes att målet för raketerna var civila städer. Oavsett om målet var militärt eller civilt var dessa urskillningslösa raketattacker ett brott mot humanitär rätt. Hamas har inte uttryckt någon vilja att utreda attackerna och än mindre att ställa någon till svars.

Andra övergrepp som begicks av Hamas och palestinska milisgrupper, under och efter "Operation Gjutet bly", har heller inte utretts. Det gäller den våg av kidnappningar, utomrättsliga avrättningar, tortyr och dödshot som drabbade personer som påstods ha samarbetat med Israel eller som framförde kritik mot Hamas. 

Enligt Hamas har en särskild kommitté inrättats som ska följa upp hur rekommendationerna i Goldstonerapporten genomförs, dessutom ska en oberoende internationell expertgrupp ha tillsatts. I sitt brev till Hamas ber Amnesty om ett klargörande vad gäller dessa bägge gruppers mandat och maktbefogenheter, vilken tidsram som deras arbete har och också en uppmaning om att resultatet av deras arbete ska offentliggöras. Åklagarämbetet har fått i uppgift av Hamas att utreda alla anklagelser om brott mot folkrätten och Amnesty ber i sitt brev om information om hur många sådana anmälningar som har lämnats in till åklagarämbetet och hur många fall som är under utredning. 

Amnesty har tidigare även kritiserat den israeliska regeringen för den mycket bristande utredning som har gjorts vad gäller anklagelserna om israeliska krigsförbrytelser http://www.amnesty.org/news-and-updates/latest-israeli-response-gaza-investigations-totally-inadequate-20100202. Organisationen har uppmanat FN:s generalsekreterare, Ban Ki-moon, att göra en bedömning av de svar som har presenterats från den israeliska och den palestinska sidan när det gäller ansvar för de krigsförbrytelser som begicks, som ett led i FN:s vidare hantering av frågan och för att garantera rättvisa för dem som drabbats http://www.amnesty.org/library/asset/MDE15/003/2010/en/bd87d54b-0064-45b7-8040-4243c5af15ae/mde150032010en.html.

--
Elisabeth Löfgren
pressekreterare