Skip to main content

Rätten till föda kränks

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2004 14:55 CEST

Regeringen i Zimbabwe för en medveten politik som undergräver befolkningens tillgång till mat, hävdar Amnesy i en rapport som släpps den 15 oktober. I rapporten granskar Amnesty hur den kontroversiella jordreformen har bidragit till våld, korruption och en total brist på respekt för grundläggande rättsnormer. Hundratals har mördats, tiotusentals har förlorat sitt levebröd, vilket i sin tur har lett till att de inte har kunnat skaffa tillräckligt med mat.

Jordbruket har drabbats av sönderfall, odlingsbar mark har fallit i träda och tusentals arbeten har gått förlorade. Detta pågår samtidigt som fattigdom och det spända säkerhetsläget gör att allt fler människor är beroende att internationellt matbistånd.

-Jordreformer kan leda till förbättringar, men det får aldrig ske på bekostnad av respekten för de mänskliga rättigheterna, säger Amnesty.

I rapporten kritiserar även Amnesty den statskontrollerade handeln och fördelningen av majs, vilket är basfödan för de flesta i Zimbabwe. Under valkampanjer har tillgången till mat använts som ett hot mot dem som inte röstar på regeringspartiet ZANU-PF.

Lantarbetare har också diskriminerats vad gäller tillgången på majs i ett försök att tvinga dem att arbeta på nyinrättade jordbruksfarmer mot en låg ersättning.

En stor del av befolkningen i Zimbabwe lider brist på mat. Trots regeringens försäkran att skörden 2004 var rekordstor, tvivlar många oberoende observatör, inklusive FN och lokala och internationella frivilligorganisationer på dessa uppgifter. Regeringen hävdar att man inte är beroende av hjälp utifrån och oron ökar för att situationen kommer att förvärras, särskilt med tanke på de kommande valen 2005, och den risk att mat även vid detta val kommer att användas som ett politiskt påtryckningsmedel.

Författad av: Elisabeth Löfgren

Elisabeth Löfgren
pressekreterare
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto: elisabeth.lofgren@amnesty.se