Skip to main content

RYSSLAND: FN ställer krav

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2009 09:03 CET

FN:s råd för mänskliga rättigheter har granskat människorättssituationen i Ryssland. Rådet har nu presenterat ett antal rekommendationer och Amnesty framför vikten av att Ryssland accepterar och genomför dessa.

- Om dessa rekommendationer verkligen genomförs kommer det att leda till
ett blomstrande civilt samhälle där yttrande-, mötes- och föreningsfrihet
kan åtnjutas fritt, och där de som gör sig skyldiga till rasism, tortyr
och misshandel samt andra brott mot de mänskliga rättighter ställs till
svars, säger Martin Macpherson, chef för Amnestys avdelning för
internationella organisationer.

Ryssland är ett av 16 länder som granskas av FN:s råd för mänskliga
rättigheter i deras periodiska granskning (Universal Periodic Review). På
sikt ska människorättssituationen i alla FN:s medlemsländer ses över.

I samband med granskningen har Ryssland själva lämnat över en rapport samt
svarat på frågor från FN:s råd för mänskliga rättigheter. Rådet har även
fått rapporter från Amnesty och andra människorättsorganisationer.

Ett stort antal länder har begärt att Rysslands regering genomför en
grundlig utredning av morden på journalisten Anastasia Baburova och
människorättsadvokaten Stanislav Markelov och att förövarna ställs inför
rätta. Behovet av att stärka åtgärder mot extremism och hatbrott riktade
mot minoritetsgrupper i Ryssland togs även upp i granskningen.

Flera länder uttryckte även djup oro över människorättskränkningar i norra
Kaukasien, bland annat tortyr, påtvingade försvinnanden och mord.

Här följer några av de rekommendationer som framförts till Ryssland efter
granskningen:
- Ryssland bör ansluta sig till tortyrkonventionens tilläggsprotokoll.
- Ryssland bör vidta starkare åtgärder för att säkerställa tryggheten för
journalister och människorättsaktivister.
- Regeringen bör ge FN:s arbetsgrupp mot påtvingade försvinnanden, FN:s
tortyrrapportör och FN:s särskilde rapportör för utomrättsliga, summariska
och godtyckliga avrättningar tillträde till Ingusjien och norra
Kaukasien.
- Ryssland bör avskaffa dödsstraffet i lagstiftningen.
- Ryssland bör skapa en miljö som främjar yttrande- och mötesfrihet samt
uppmuntrar Rysslands medborgare till att fritt uttrycka sina åsikter.
- Ryssland bör vidta åtgärder för att säkerställa tryggheten för landets
etniska minoriteter.

- Det är nu dags för Ryssland att infria de löften som givits vad gäller
mänskliga rättigheter, säger Martin Macpherson.

Läs Amnestys rapport om Ryssland
http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR46/026/2008/en
______________________________
Jasin Abdulssmed,
Amnesty Press och Media (praktikant)