Skip to main content

SAUDIARABIEN: Gästarbetare från Sri Lanka torterad

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2010 14:38 CEST

Amnesty kräver att myndigheterna i Saudiarabien utreder anklagelser om att en kvinnlig gästarbetare från Sri Lanka utsatts för svåra övergrepp av sin arbetsgivare.

LP Ariyawathie, en 49-årig trebarnsmor åkte till Saudiarabien i mars 2010 för att, som så många andra kvinnor från Sri Lanka, arbeta som hembiträde. När hon efter några månader klagade över sin tunga arbetsbörda utsattes hon för mycket svår misshandel. Enligt uppgift körde arbetsgivaren in 24 långa spikar och nålar i hennes händer, fötter och panna. Hon återvände till Sri Lanka i augusti för att få vård och hennes skador var så allvarliga att det krävdes flera timmars operation, enligt läkarna var hon också svårt traumatiserad av sina upplevelser.

Detta fall belyser de allvarliga problem som många asiatiska gästarbetare möter i Saudiarabien. De har små möjligheter att få hjälp om de utsätts för övergrepp. Dels drabbas de av den generella diskriminering mot kvinnor som råder inom rättsväsendet. Dessutom är de extra sårbara eftersom de oftast inte kan språket och i praktiken är ensamma i ett främmande land och därför inte kan få hjälp eller stöd från sina familjer.

I ett brev som i förra veckan skickades till Saudiarabiens justitieminister, Shejk Mohammed bin 'Abdul 'Aziz al-'Issa, kräver Amnesty en grundlig utredning av anklagelserna mot LP Ariyawathies arbetsgivare så att de ansvariga ställs inför rätta och att hon får kompensation för sina svåra skador.

Det bör även utredas om polis eller andra myndigheter i Saudiarabien kände till anklagelserna om misshandel och om några åtgärder vidtogs. Om anmälan togs emot utan att polisen agerade bör även detta leda till en rättslig prövning.

På grund av de allvarliga övergrepp som många gästarbetare utsätts för bör även myndigheterna i Sri Lanka och andra utvecklingsländer, som många gästarbetare kommer ifrån, även ta sitt ansvar och bättre skydda sina medborgares rättigheter och se till att de har tillgång till rättsväsendet och att de får kompensation om de utsätts för övergrepp. Sri Lanka beslutade visserligen om en nationell policy för lankesiska gästarbetare 2008, men mycket lite har gjorts för att följa denna policy.

--
Elisabeth Löfgren
pressekreterare

Press Officer
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto:elisabeth.lofgren@amnesty.se