Skip to main content

SCHWEIZ Resultat av folkomröstning kan leda till brott mot mänskliga rättigheter

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2010 13:12 CET

I en folkomröstning i söndags, röstade 52,9 procent av schweizarna för att invandrare som begått vissa brott ska förlora sitt uppehållstillstånd och omedelbart utvisas. Amnesty uttrycker stark kritik mot utvisningskravet.

- Om förslaget sätts i verket riskerar detta tillägg till den schweiziska konstitutionen att strida mot landets åtaganden enligt internationell rätt, särskilt förbudet mot att återsända personer till länder där det finns risk att de utsätts för tortyr eller andra former av förföljelse, säger Johan Dalhuisen, biträdande chef för Amnestys Europaavdelning.

- Schweiz får inte tillåta att populistiska och främlingsfientliga initiativ åsidosätter landets internationella åtaganden. Varje person som hotas av utvisning måste också får rätt att överklaga beslutet.

Enligt förslaget till grundlagsändring tas möjligheten till överklagande bort helt och hållet och beslutet kommer att fattas av regionala migrationsmyndigheter.

Även andra och tredje generationens invandrare som är födda i Schweiz riskerar utvisning. Om deras föräldrar inte var schweiziska medborgare då barnet föddes fick barnet medborgarskap i föräldrarnas ursprungsland.

Folkomröstningen genomfördes efter en kampanj av det populistiska Schweiziska folkpartiet, SVP. I kampanjen som var öppet diskriminerande och främlingsfientlig ingick bland annat affischer med budskap som, "Ivan S. - en våldtäktsman och snart schweizare?" och en annan tecknad affisch där ett svart får sparkas ut från Schweiz av ett vitt får.

De brott som enligt förslaget ska leda till automatisk utvisning är våldtäkt, våldsbrott och missbruk av socialhjälp.

--
Elisabeth Löfgren
pressekreterare

Press Officer
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto:elisabeth.lofgren@amnesty.se