Skip to main content

SERBIEN/KOSOVO: Inkludera kvinnor och minoriteter i de kommande förhandlingarna

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2005 16:33 CET

Med anledning av de planerade samtalen om Kosovos framtida status uppmanar
Amnesty samtliga parter att garantera kvinnors och minoriteters
delaktighet i konfliktlösningen och det fredsbevarande arbetet.

Den 24 oktober beslutade FN:s säkerhetsråd att redan i november inleda
samtal med delegationer från Belgrad och Pristina om Kosovos framtida
status. Amnesty uppmanar samtliga parter i processen att respektera den
femåriga FN-resolutionen 1325 som ska säkra kvinnors delaktighet i
konflikthanteringsarbetet.

Amnesty vill påminna representanter från såväl Kosovo, Serbien, FN och EU
att resolutionen "uppmanar medlemsstaterna att öka kvinnors representation
i allt beslutsfattande på nationell, regional och internationell nivå samt
i det konfliktförebyggande och fredsbevarande arbetet". Parterna ska även
" försäkra att kvinnors och flickors mänskliga rättigheter skyddas,
framför allt vad gäller politiska val och polis-och rättsväsende" samt
"vidta åtgärder mot straffrihet gällande könsrelaterat våld", inklusive
brott begångna under och efter konflikten i Kosovo. Amnestys rapporter
visar att diskrimineringen av kvinnor och flickor i Kosovo är utbredd;
trafficking, misshandel, kränkningar i skolor och på arbetsplatser är
vanligt.

Amnesty uppmanar parterna att också inkludera representanter för
minoritetsgrupper i den politiska processen. Utöver kosovoserber måste
romer, ashkalier och egyptier, vars mänskliga rättigheter ständigt kränks,
finnas företrädda under kommande förhandling.


Emmy Magnusson, praktikant Amnesty Press och media