Skip to main content

SERBIEN : Romska familjer blev tvångsvräkta

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2010 15:04 CEST

Amnesty kräver att myndigheterna i Belgrad slutar tvångsvräka romer. 36 personer, inklusive 17 barn och en gravid kvinna, blev på torsdagen utsparkade från sina hus där de bott i sju år efter att tidigare ha blivit vräkta från sina hem på ett annat ställe i Belgrad. 

- Jag har ingenstans att ta vägen. Jag gick till kommunen förra veckan och bad om hjälp, något slags skydd för mina barn, men ingen ville prata med mig. Vad ska jag ta mig till nu?, säger gravida Lepa, mamma till tre barn och numera hemlös. 

- Dessa personer tvingades lämna sina hem för andra gången på mindre än tio år och nu har de ingenstans att ta vägen. Myndigheterna i Belgrad verkar planera att avlägsna alla informella romska bosättningar i staden men utan att ha någon verklig plan, annan än hemlöshet för människorna som bor i dem, säger David Diaz-Joqeix, biträdande chef för Amnestys avdelning för Europa och Centralasien.

Vad Amnesty erfar så genomfördes tvångsvräkningarna för att göra plats för byggandet av en ny väg och ett lägenhetskomplex.


- Myndigheterna i Belgrad erbjöd varken något alternativt boende eller hjälp till de tvångsvräkta familjerna. Inte heller diskuterades några andra utvägar än vräkning med dem. Familjerna hade ingen möjlighet att få juridisk hjälp för att bestrida beslutet, säger David Diaz-Joqeix. 

Enligt internationell rätt får vräkningar endast genomföras som en sista utväg när alla andra möjligheter undersökts i samråd med berörda samhällen. Myndigheterna har då också en skyldighet att meddela utsatt datum för vräkningen i god tid, erbjuda de vräkta annat boende och kompensera dem. Vräkningen får inte leda till att människor blir hemlösa eller att de blir sårbara för andra övergrepp på deras mänskliga rättigheter. Detta innefattar även att ge hjälp för att rätta till kränkningar av personernas rättigheter.

De romska familjerna, som blev vräkta, fick den 24 september ett första åläggande om att lämna husen inom 24 timmar. Efter protester från lokala organisationer ur det civila samhället, som har försökt att stoppa vräkningen, genomfördes inte beslutet då. Men fyra dagar senare kom åter ett meddelande om att personerna måste överge sina hem. 

Den 7 oktober klockan 11 kom polisen, i sällskap med representanter från kommunen, och körde ut de boende. Två och halv timme senare revs husen. Representanter från departementet för mänskliga rättigheter och minoriteter var också på plats men de kunde inte förhindra vräkningen. 

Den serbiska regeringen är skyldig att försäkra att myndigheterna i Belgrad följer internationell rätt.