Skip to main content

Shell - städa upp efter er i Nigerdeltat!

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2012 14:40 CEST

Obrukbar odlingsmark, förstörda sjöar och vattendrag är resultatet av 50 års oljeutvinning i Nigerdeltat. Människor som är helt beroende av jordbruk och fiske för sin försörjning drivs allt djupare in i fattigdom på grund av alla oljeutsläpp. 

I augusti 2011 publicerade FN:s miljöprogram UNEP en rapport om de fruktansvärda konsekvenserna för befolkningen. FN riktade skarp kritik mot oljebolaget Shell för att de underlåter att sanera de områden som drabbats av oljeläckage. Enligt UNEP kan det ta mer än 25 år för regionen att återhämta sig och föreslår att en fond upprättas med inledningsvis 1 miljard US dollar för att kunna påbörja saneringen. 


Den 21 april inleder Amnesty en kampanj för att sätta press på Shell att ta sitt ansvar och sanera området. Amnesty kräver att Shell, som största oljebolag i området, betalar hela initiala beloppet på 1 miljard dollar för att saneringen ska kunna börja. 

Ett femtiotal Amnestygrupper på 30 platser runt om i Sverige kommer ansluta sig till den globala kampanjen och genomföra aktioner.
Läs mer om kampanjen på  www.amnesty.se/nuvetdu

För mer information kontakta Kathleen McCaughey, kampanjansvarig 
070 744 04 33 eller Amnestys presstjänst 070 433 09 16