Skip to main content

SRI LANKA: Attentat mot människorättskommissionen

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2005 15:57 CEST

Tidigt på morgonen den 12 oktober bröt några sig in på den nationella
människorättskommissionens huvudkontor i huvudstaden Colombo. Kontoret
genomsöktes och utsattes för svår skadegörelse, dokument förstördes, man
satte eld på tidningar och hällde ut fotogen över hela lokalen.

I ett gemensamt uttalande från Amnesty International och Human Rights
Watch, fördöms attentatet och organisationerna kräver en oberoende
utredning.

Även om förövarna inte har identifierats måste attentatet ses som ett
allvarligt hot mot kommissionens arbete, och ett försök att skrämma
kommissionen som är den viktigaste människorättsinstitutionen i Sri Lanka.

Polisen har visserligen påbörjat en undersökning, men med hänsyn till
kommissionens uppgift att utreda brott mot mänskliga rättigheter, även när
de begås av polisen, är det viktigt att också en opartisk utredning
tillsätts.

Kommissionen inrättades 1997, som ett oberoende organ, med uppdrag att
utreda MR-övergrepp. Den har nyligen dokumenterat anklagelser om att
polisen har gjort sig skyldig till tortyr och utomrättsliga avrättningar,
och har gjort tydliga uttalanden om nolltolerans gällande sådana övergrepp
från polisen och dessutom tillsatt en särskild domare som ska utreda de
utomrättsliga avrättningarna. Kommissionen har också starkt kritiserat de
tamilska tigrarna för deras rekrytering av barnsoldater.Elisabeth Löfgren

pressekreterare
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto: elisabeth.lofgren@amnesty.se