Skip to main content

SRI LANKA: Biståndsarbetare tvingas lämna krigsområde

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2008 08:41 CEST

Den lankesiska regeringens order till FN och frivilligorganisationer, som
arbetar med bistånd, att lämna den krigsdrabbade Wanniregionen i norra Sri
Lanka kan leda till ökad risk för de tiotusentals internflyktingar som är
klämda mellan de två stridande parterna, varnar Amnesty.

Den inhemska personalen som lämnats kvar, när de internationella
biståndsarbetarna tvingats bort, fruktar att de nu kan bli måltavlor för
LTTE, de tamilska befrielsetigrarnas, övergrepp. Amnesty har fått
trovärdiga rapporter om att LTTE har hindrat civila från att ta sig till
säkrare områden som kontrolleras av regeringen. LTTE rekryterar även
barnsoldater i de nyupprättade lägren för internflyktingar.

Biståndsorganisationer är en livlina för tiotusentals civila. Om
biståndsarbetare tvingas bort från regionen kommer det bli ännu svårare
att leverera mat, skydd och sanitär utrustning till de mest behövande,
säger Sam Zarifi, Amnestys Asienchef.

Enligt de biståndsarbetare som har varit i Wanni har regeringen mycket
svårt att ens nå fram med den nödvändigaste hjälpen till de civila som
tvingats på flykt på grund av striderna mellan regeringsstyrkorna och de
tamilska tigrarna. Sju internationella biståndsorganisationer, bland dem
World Food Program, har levererat förnödenheter i Wanniregionen.

- Sri Lankas regering har nu tagit på sig det fulla ansvaret för att se
till att hjälpen når fram till dem som drabbas av striderna. Om man nu
beordrar hjälporganisationerna att lämna området måste regeringen visa att
den klarar av att ge mat och skydd till sina egna medborgare som lämnats
kvar, säger Amnesty.

Vidare uppmanar Amnesty regeringen att släppa in oberoende internationella
observatörer i området med uppgift att övervaka så att hjälpen når fram
och att information om läget för internflyktingarna och eventuella döda
eller sårade rapporteras.

Bakgrund

Den 8 september meddelade Sri Lankas regering att man inte längre kunde
garantera säkerheten för de internationella hjälparbetarna och man begärde
att FN och andra biståndsorganisationer skulle evakuera sin personal till
områden som kontrolleras av regeringsstyrkor.

Såväl regeringen som LTTE har en skyldighet enligt humanitär rätt att
behandla personer som inte är involverade i striderna humant och utan
diskriminering. Förutom förbudet mot att rikta attacker mot civila har
bägge parter även en skyldighet att se till att humanitärt bistånd når dem
som behöver det.

FN har redan börjat förflyttning av sin personal från Kilinochchi till
Vavuniya som kontrolleras av regeringsstyrkorna. Internationella
Rödakorskommittén har i ett uttalande klargjort att de kommer att
fortsätta ge hjälp till dem som behöver, oavsett var de befinner sig.

Sri Lankas armé har inlett en kraftig offensiv för att ta tillbaka områden
som kontrolleras av LTTE. Många familjer har tvingats fly från plats till
plats för att undgå regeringens bombanfall.Amnesty6
Elisabeth Löfgren
pressekreterare

Press Officer
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto:elisabeth.lofgren@amnesty.se