Skip to main content

SRI LANKA: Dags för en ny start

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2010 11:14 CET

I ett tiopunktsprogram till alla presidentkandidaterna inför presidentvalet den 26 januari, i Sri Lanka,  uppmanar Amnesty samtliga kandidater att stoppa de utbredda brotten mot mänskliga rättigheter och straffriheten som fortsätter att plåga landet.

- Presidentkandidaterna måste se som sin uppgift att återupprätta respekten för grundläggande rättigheter, som rätten till liv och frihet, de måste stoppa godtyckliga gripanden och fängslanden och återupprätta respekten för yttrandefriheten, säger Yolanda Foster, Amnestys Sri Lankaexpert. - På sikt måste Sri Lankas institutioner återuppbyggas så att de kan ge ett effektivt skydd utan diskriminering. Det är enda sättet att få tillbaka folkets förtroende för rättssystemet.

Drygt 20 personer ställer upp i valet, huvudkandidater är den sittande presidenten, Mahinda Rajapaksa, och den tidigare överbefälhavaren, general Sarath Fonseka, som avgick i höstas. Bägge har tagit åt sig äran för regeringsstyrkornas seger över de tamilska befrielsetigrarna, LTTE, i maj förra året. Samtidigt försöker de svära sig fria från skuld när det gäller allvarliga brott mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt som begicks under striderna.

Tusentals människor dog under krigets sista fas, när den lankesiska armén använde tungt artilleri mot områden med många civila. LTTE använde civila som mänskliga sköldar och sköt mot människor som försökte fly. Överlevande hölls fångna i månader i läger som bevakades av militären.

- Samtidigt som människorna i Sri Lanka försöker komma över de allvarliga övergrepp som utfördes av bägge sidor under kriget slutskede har de i realiteten levt med orättvisa och straffrihet under många år.

- Omedelbara åtgärder bör vidtas för att förbättra människorättssituationen. Regeringen måste upphäva undantagslagar som terroristlagen, PTA. En av dem som drabbats är den kände journalisten J.S. Tissanaiyagam men hans öde delas av hundratals bortglömda fångar som varken har åtalats eller ställts inför rätta. I den norra delen av landet håller idag militären drygt 11 000 personer internerade i skolbyggnader och provisoriska läger. Militären misstänker att de är LTTE-medlemmar som flydde undan striderna. Dessutom hålls hundratals misstänkta LTTE-medlemmar fängslade utan åtal och rättegång på olika platser runt om i landet.

Övergrepp som påtvingade försvinnanden och tortyr har en lång historia i Sri Lanka och förekommer främst i norra och östra delarna samt i och kring huvudstaden Colombo. Inskränkningar i yttrandefriheten och attacker mot journalister, advokater och människorättsaktivister är ett allvarligt problem.

- Sri Lanka är en av de farligaste platserna i världen för journalister. Sedan 2004 har 15 journalister mördats och många andra tvingats hålla sig gömda på grund av dödshot. Advokater och människorättsaktivister har hotats och attackerats. Människor har förlorat tron på rättssystemet och attackerna har haft en förödande inverkan på yttrandefriheten och föreningsfriheten, säger Yolanda Foster.

Bakgrund
Det beräknas att cirka 100 000 människor, som flydde undan striderna, fortfarande finns kvar i läger. Ännu fler försöker återvända till sina byar eller hitta vidarebosättning. Behovet av hjälp och skydd är enormt och måste ha högsta prioritet. Myndigheterna har stoppat insyn i lägren genom att vägra journalister och människorättsförsvarare tillträde och de har heller inte fått intervjua personer som befann sig i krigszonen. 
Amnestys tiopunktsprogram bifogas.

Elisabeth Löfgren
pressekreterare

Press Officer
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto:elisabeth.lofgren@amnesty.se